Apzinot Ziemeļvalstu pieredzi, Latvijas Dabas fonds plāno pļavas produktu ražošanas attīstīšanu

05.10.2022

Latvijas Dabas fonds jau vairākus gadus mērķtiecīgi strādā, lai atjaunotu Latvijas vērtīgās un izzūdošās dabiskās pļavas. Viens no efektīvākajiem dabas vērtību saglabāšanas veidiem ir apsaimniekošanas sasaiste ar biznesu - dažādu pļavas produktu ražošana. Tā kā šobrīd Latvijā pļavas produktu attīstība ir vēl aizmetnī, augustā un septembrī Latvijas Dabas fonds īstenoja projektu “Ziemeļvalstu pieredzes pārnese uz Latviju nacionālā zālāju produktu sertifikāta izveidošanai” ar mērķi apzināt dabisko pļavu produktu potenciālu un attīstīt ideju par pļavas produktu zīmolu Latvijā. Projekta laikā Latvijas Dabas fonds intervēja Somijas un Zviedrijas dabisko pļavu apsaimniekotājus un konsultējās ar ekspertiem, gūstot iedvesmu un zināšanas pļavas produktu sākotnei Latvijā!

Projekta laikā dabisko pļavu produktu ražotāji un izplatītāji dalījās pieredzē par to, kāpēc izvēlējušies saimniekot dabai draudzīgi un kādas ir pļavas produktu pārdošanas tehnikas, klientu atsauksmes. Ekspresintervijas ar dabisko pļavu produktu ražotājiem un izplatītājiem ir pieejamas šeit.

Projektā “Ziemeļvalstu pieredzes pārnese uz Latviju nacionālā zālāju produktu sertifikāta izveidošanai” Latvijas Dabas fonds aplūkoja Zviedrijas pļavas gaļas zīmola - kvalitātes programmas “Naturbeteskött” darbības principus. To apkopojums ir pieejams šeit.

Tāpat tika iepazīta dabisko pļavu gaļas ražotāju asociācija Somijā. Par tās mērķiem un darbības principiem iespējams uzzināt šeit.

No 4. līdz 6. augustam Latvijā viesojās Zviedrijas pļavas gaļas zīmola - kvalitātes programmas "Naturbeteskött" izveidotāja Anna Džeimisone (Anna Jamieson) nolūkā iepazīties ar situāciju liellopu gaļas ražošanas sektorā un sniegt padomus tā attīstīšanai. Vairāk par Džeimisones vizīti - šeit.

Dabai draudzīgu saimniekošanas prakšu pētniecība un konsultācijas ar ekspertiem ir ļoti noderīgas, plānojot pļavas produktu ražošanas attīstīšanu un pļavas produktu zīmola izveidi Latvijā. Esam pateicīgi Ziemeļvalstu Ministru padomes birojam Latvijā par atbalstu pļavas produktu sākotnes veidošanā un nešaubāmies - dabas vērtību saglabāšana ir samērojama ar biznesa interesēm!

Visas publikācijas un video materiāli tika sagatavoti ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā finansiālu atbalstu. Par to saturu ir atbildīgs Latvijas Dabas fonds, un tie var neatspoguļot Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā oficiālo viedokli vai politiku.