Atjaunotas Vakarbuļļu pļavas

05.04.2024

Lai uzlabotu niedrēm aizaugošo Piejūras pļavu stāvokli, Latvijas Dabas fonds (LDF) pērnā gada rudenī un ziemā veica niedru pļaušanu ar zemsedzes frēzēšanu Vakarbuļļu pļavās.

Vakarbuļļos sastopams unikālais biotops - Piejūras zālāji, kas ir izplatīts tikai Baltijas jūras piekrastē. Latvijā šis biotipa veids ir ļoti rets - to kopējā platība nepārsniedz 180 hektārus. Piejūras zālāji izceļas ar lielu sugu daudzveidību, jo tajos sastopams gan sausām un mēreni mitrām vietām raksturīgs augājs, gan mitru un slapju vietu augu sabiedrības, gan arī augi, kuri aug tikai iesāļās augsnēs.

Saistībā ar nepietiekamo pļavu apsaimniekošanu iepriekšējās desmitgadēs un izmaiņām vietas hidroloģiskajā režīmā, ko ir sekmējusi seklo grāvju aizsērēšana, daļā no Vakarbuļļu pļavām ir novērojama niedru ekspansija. LDF sadarbībā ar Rīgas domi jau vairākus gadus nogana pļavas ar mobilo ganāmpulku, tomēr niedrēm aizaugusī daļa govīm nav piemērota. Šo teritoriju ir arī ļoti sarežģīti nopļaut palielinātā mitruma režīma dēļ, tāpēc LDF 2022. gada nogalē uzsāka īstenot Latvijas vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Pļavu biotopu atjaunošana Vakarbuļļos” ar mērķi atjaunot pļavu stāvokli, likvidēt pļavās ieaugušās niedres.

Latvijas Dabas fonds 2023. gada nogalē turpināja uzsākto pļavu atjaunošanu Vakarbuļļu pļavās, veicot niedru pļaušanu un zemsedzes frēzēšanu 4 ha platībā rudenī un 4 ha platībā ziemā. Atjaunotās pļavas platības turpmāk tiks apsaimniekotas gan pļaujot, gan arī noganot.

Lai uzlabotu pļavu hidroloģisko režīmu veikta grāvja pārtīrīšana 170 m garumā. Grāvis nodrošinās labāku ūdens apmaiņu ar blakus esošo Buļļupi, nepļaujot pļavās ilgstoši uzkrāties palu un lietus ūdenim.