Atjaunots lašveidīgo zivju migrācijas ceļš

19.10.2015

Šī gada rudenī tika atjaunots Noriņas upes posms no bijušajām Norēnu dzirnavām līdz ietekai Salacā, Salacgrīvas novadā. Upes atjaunošana noslēdzās ar talku 15.oktobrī. Talkā piedalījās pārstāvji no Latvijas Dabas fonda, Dabas aizsardzības pārvaldes, kā arī citi dabas mīļi un interesenti. Talkas laikā tika pabeigta bijušā Norēnu dzirnavu dambja posma nojaukšana, tādējādi ļaujot lašveidīgajām zivīm migrēt uz nārsta vietām augšpus dambja. Šis bija vēsturisks brīdis, jo zivis dēļ dambja nevarēja brīvi doties augšpus pa Noriņas upi jau aptuveni 100 gadu.

Noriņas upīte ir apmēram 11 kilometrus gara Salacas kreisā krasta pieteka. Upīte atrodas Salacas ielejas dabas parkā, kas aptver Salacas upi no Mazsalacas līdz ietekai jūrā un abu krastu upes ieleju. Lašveidīgo zivju migrācijas ceļa atjaunošana Salacas baseina upēs ir īpaši nozīmīga, jo Salaca ir ceturtā produktīvākā lašupe Baltijas jūrā. Noriņas upes migrācijas ceļš būs īpaši nozīmīgs taimiņiem. 

Zivju migrācijas ceļa atjaunošana Noriņas upē notika ar EKOenerģijas vides fonda atbalstu. EKOenerģija ir atjaunojama elektroenerģija, kas atbilst ilgtspējas rādītājiem, par kuriem vienojušās 37 Eiropas nevalstiskās vides organizācijas. No katras pārdotās EKOenerģijas megavatstundas vismaz 10 eirocenti nonāk EKOenerģijas vides fondā, kas investē šos finanšu resursus upju atjaunošanas projektos.

2015. gadā par EKOenerģijas vides fonda līdzekļiem tiek īstenoti vairāki projekti:

·         Zivju migrācijas ceļa atjaunošana Noriņas upē Latvijā;

·         Murronjoki upes atjaunošana Somijas centrālajā daļā;

·         Somijas dienvidrietumu daļas upju atjaunošana Šēru jūras (Saaristomeri) apkaimē;

·         Upju atjaunošana Somijas dienvidaustrumos.

Latvijā mājsaimniecības var iegādāties ar EKOenerģiju sertificētu elektrību uzņēmumā “Baltcom”.