ATKĀRTOTA Cenu aptauja “Komunikācijas stratēģijas izstrāde projekta LIFE20 NAT/LV/000273 “Integrēta mitrzemju atjaunošana Latvijā un Lietuvā” vajadzībām

12.05.2022

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā “Komunikācijas stratēģijas izstrāde projekta LIFE20 NAT/LV/000273 “Integrēta mitrzemju atjaunošana  Latvijā un Lietuvā”  vajadzībām (ID. Nr. 6.30-3/LMM2022-05).
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 06.06.2022. plkst. 17.00
Pieteikumu iesniegšanas veids: elektroniski sūtot uz e-pasta adresi ldf@ldf.lv, ierakstītā vēstulē sūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjera starpniecību uz LDF biroju Rīgā, Blaumaņa ielā 32-8
Piedāvājumu vērtēšana: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
Kontaktpersona:
Liene Brizga-Kalniņa
e-pasts: liene.brizga@ldf.lv

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.
Pieteikums dalībai cenu aptaujā – šeit.
Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājuma veidne – šeit.
Pretendenta pieredzes apraksta veidne – šeit.