Atkārtota cenu aptauja par trīs pārvietojamu konstrukciju - moduļu izgatavošanu projektā LIFE18 IPE/LV/000014 “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai”

09.11.2023

Latvijas Dabas fonds izsludina atkārtotu cenu aptauju “Trīs pārvietojamu konstrukciju - moduļu izgatavošana projekta LIFE18 IPE/LV/000014 “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” vajadzībām.”

CENU APTAUJA IR NOSLĒGUSIES!

LĒMUMS PAR CENU APTAUJU PIEEJAMS ŠEIT.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 16.11.2023. plkst. 17.00
Pieteikumu iesniegšanas veids: elektroniski sūtot uz e-pasta adresi ldf@ldf.lv
Piedāvājumu vērtēšana: zemākās cenas piedāvājums

Kontaktpersona: Vija Kurpniece
e-pasts: vija.kurpniece@ldf.lv
Tālr.: + 371 67830999

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.
Pieteikums dalībai cenu aptaujā pieejama šeit.
Pretendenta finanšu piedāvājuma veidne pieejama šeit.