Atklāts projekts un notikusi pirmā Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju NVO tikšanās

11.10.2013

Š.g. 8.oktobrī viesnīcas „Konventa sēta” zālē Jānis notika Latvijas Dabas fonda īstenotā projekta „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, integrējot vides un dabas aizsardzības prasības politikas plānošanas dokumentos” atklāšanas seminārs – atklātā lekcija. Tajā ar projekta mērķiem un plāniem auditoriju iepazīstināja Latvijas Dabas fonda Padomes priekšsēdētāja I.Račinska. I.Račinska norādīja, ka projekta mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību un veicināt sabiedrības interesēm un ilgtspējīgas attīstības principiem atbilstošu lēmumu pieņemšanu, integrējot vides un dabas aizsardzības prasības politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos. Projekta darbības laiks ir no 2013.augusta līdz 2015.gada 31.decembrim. Seminārā ar lekciju uzstājās arī Latvijas Dabas fonda eksperta L.Eņģele, stāstot par sabiedrības un NVO iespējām iesaistīties politikas plānošanas procesos (173.03 KB).

Pēc projekta atklāšanas semināra uz diskusiju tika aicinātas nevalstiskās organizācijas (NVO), kas pārstāv Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Kopumā tika pārstāvētas 6 NVO – Biedrība Abavas ielejas attīstības centrs, Engures ezera parka biedrība, Teiču dabas fonds, Ķemeru nacionālā parka fonds, Biedrība Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus attīstības padome, Nodibinājums Lubāna mitrāja kompleksa fonds, Biedrība talsu pauguraines dabas parka atbalsts. Diskusijas laikā NVO apsprieda kopīgās problēmas un izaicinājumus, kā arī vienojās par tālākās darbības koordinēšanu.

Maija Ušča, Latvijas Dabas fonds

 

Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija