Atvērto durvju diena Z/S "Atvases"

04.07.2023

Dārzkopības institūts (DI) un Latvijas Dabas fonds (LDF) aicina uz atvērto durvju dienu-semināru "Eiropas Zaļā kursa noteikto vidi saudzējošo tehnoloģisko risinājumu izstrāde un ieviešana dārzkopībā Latvijā", kas notiks 13. jūlijā  Z/S "Atvases", Daugmalē, Ķekavas novadā. Dalība pasākumā bezmaksas.

Latvijas Dabas fonds aicinās interesentus iepazīt bioogles pielietojumu lauksaimniecībā. Bioogles iestrāde tiek uzskatīta par vienu no daudzsološākajām tehnoloģijām oglekļa uzkrāšanai un SEG emisiju samazināšanai lauksaimniecībā, tajā pašā laikā tā uzlabo augsnes auglību, piesaista mitrumu un samazina lauksaimniecības radītā piesārņojuma nokļūšanu ūdeņos. Projekta LIFE CRAFT laikā saimniecībā “Atvases” tika testēta bioogles iestrāde augsnē četrās dažādās koncentrācijās.

Dienas kārtība:

11.00 – 11.30 Līga Lepse “Dārzeņu audzēšana jauktajos stādījumos – izaicinājumi un risinājumi” (DI)
11.30 – 12.00 Valda Laugale “Zemeņu audzēšana jauktajos stādījumos – izaicinājumi un risinājumi” (DI)
12.00 – 12.30 Jānis Reihmanis “Bioogles pielietojums lauksaimniecībā” (LDF)
12.30 – 14.00 Andra Manguļa (Z/S “Atvases”) un Lienas Mucenieces (SIA “LM Product”) pieredze, lauka apskate un diskusijas

Reģistrācija dalībai pasākumā līdz 2023. gada 11. jūlijam, aizpildot anketu šeit.

Par Z/S "Atvases":

Andris Mangulis, aizrautīgais Z/S "Atvases" saimnieks, ar bioloģisko lauksaimniecību nodarbojas desmit gadus, kopš iegādājās zemi Daugmales apkārtnē. Andra saimniecībā saimnieko gan viņš pats, gan ģimene. Atvasēs audzētos dārzeņus, zaļumus un ogas novērtē gan tiešās pirkšanas pulciņu dalībnieki, gan veikali un skolu ēdinātāji, gan arī cilvēki, kas paši dodas uz Atvasēm pēc bioloģiskajiem labumiem. Andris Mangulis saimnieko gan uz lauka, gan siltumnīcās, pats audzē arī stādus. Viņš daudz lasa, pēta un dodas pieredzes apmaiņas braucienos, jo ir patiesi ieinteresēts saimniekot dabai, videi un cilvēkiem daudzīgi. 

Pasākuma rīko Dārzkopības institūts sadarbībā ar Z/S “Atvases”, SIA “LM Product” un “Baltic Studies Centre”.

Bioogles iestrāde augsnē Z/S "Atvases" ierīkota projekta "CRAFT LIFE: Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā" (NR. LIFE16 CCM/LV/000083) ietvaros. Projekta mērķis ir vērtēt trīs lauksaimniecības prakšu – tiešās sējas, bioogles iestrādes un kontrolētās drenāžas – ietekmi uz siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisijām. Projektu finansē Eiropas Komisijas LIFE programma un līdzfinansē Valsts reģionālās attīstības aģentūra.