Baltijas Vides forums izdevis bukletu „Baltijas jūras ekosistēma – mums un mūsu bērniem”

26.06.2013

Biedrība Baltijas Vides forums ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu ir izdevusi bukletu par Baltijas jūras ekosistēmu, tās unikālo raksturu un sniegtajiem pakalpojumiem. Šajā informatīvajā materiālā ir uzsvērta ekosistēmas pieeja jūras pārvaldībā un cilvēku līdzatbildība, lai jūras ekosistēmas labumi tiktu saprātīgi izmantoti, nepārsniedzot tās iespējas. 

Ar publikāciju elektroniski iespējams iepazīties šeit. Drukātā veidā publikācija pieejama Baltijas Vides forumā Antonijas ielā 3-8, Rīgā, bef@bef.lv.