Brauciet skatīties atjaunoto Dvieti!

08.09.2015

Tuvojoties Dvietes LIFE+ projekta izskaņai, aicinām visus interesentus uz diviem noslēguma pasākumiem:

  • noslēguma semināru un pastaigu pa Dvietes palieni, kas norisināsies 25.septembrī no plkst.10:30 Bebrenē;
  • projekta uzraudzības grupas sanāksmi, kas notiks 29.septembrī plkst. 14:00 Rīgā, Latvijas Dabas muzejā, K.Barona ielā 4.

Noslēguma seminārs Bebrenē

Noslēguma seminārs notiks projekta norises vietā – Ilūkstes novada Bebrenē. Semināra pirmajā daļā, kas norisināsies Bebrenes muižā, pastāstīsim par projektā paveikto – griezes biotopu atjaunošanas aktivitātēm, bet pēc tam dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar Dvietes palienes atjaunošanas rezultātiem dabā. Projekta gaitā Dvietes palienes ainava pie Putnu salas un Skuķu ezera ir būtiski mainījusies, necaurejamu krūmāju vietā atgriezušies atklāti zālāji ar pļavas augiem un putniem, govju un zirgu ganībām, kā arī gandrīz divu kilometru garumā atjaunotais Dvietes upes līkumainais tecējums.

Semināra dienas kārtība:
10:30 ierašanās Bebrenes muižā, kafija, tēja un uzkodas
11:00 stāstījums par Dvietes projektā paveikto
12:30 projekta filmas „Palu zemes Dviete” pirmizrāde
13:20 jautājumi un stāsti par Dvieti
13:30 pusdienas
14:15 pastaiga pa Dvietes palieni - projekta rezultātu apskate dabā
16:15 kafija, tēja, uzkodas un mājupceļš

Seminārā laipni gaidīts ikviens interesents. Dalībai lūdzam pieteikties līdz 21. septembrim, rakstot uz e-pastu ilze.priedniece@lu.lv vai zvanot pa tālruni 26562163. Nepieciešamības gadījumā varam nodrošināt transportu no Rīgas līdz Bebrenei un atpakaļ.

 

Sanāksme Latvijas Dabas muzejā

Dvietes LIFE+ projekta pēdējā uzraudzības grupas sanāksme notiks šī gada 29. septembrī plkst. 14:00 Rīgā, Latvijas Dabas muzeja 6. stāva zālē. Uz sanāksmi aicinām projekta uzraudzības grupu un ikvienu citu interesentu. Pasākumā ziņosim par projektā paveikto un noskatīsimies Elm Media uzņemto dokumentālo filmu par Dvietes palieni „Palu zemes Dviete”.

LIFE+ projekts DVIETE norisinājās no 2010.gada 1.oktobra līdz šī gada 30. septembrim, līdz ar to šī sanāksme būs pēdējais un noslēdzošais projekta pasākums. Projekta laikā tika atjaunoti griezes ligzdošanas biotopi – mitras un atklātas palieņu pļavas nosusinātā un aizaugušā Dvietes upes palienes daļā, demonstrējot kompleksas palieņu pļavu biotopu atjaunošanas metodes un veicinot to ieviešanu Latvijā. Papildu informācija par projektu pieejama http://www.dvietespaliene.lv/lv  un www.ldf.lv

Ilze Priedniece, Latvijas Dabas fonds