Cenu aptauja lietota traktora iegādei biotopu atjaunošanai nepieciešamu pļaušanas darbu īstenošanai

05.04.2024

Latvijas Dabas fonds izsludina cenu aptauju par lietota traktora iegādi biotopu atjaunošanai nepieciešamu pļaušanas darbu īstenošanas vajadzībām projektā nr. LIFE20/NAT/EE/000074 WoodMeadowLIFE “Parkveida pļavu atjaunošana un atbalsts to ilgtspējīgai apsaimniekošanai Igaunijā un Latvijā”

Cenu aptauja noslēgusies. Lēmums par cenu aptaujas rezultātu pieejams ŠEIT.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 15.04.2024 plkst. 17.00

Pieteikumu iesniegšanas veids: elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi ldf@ldf.lv

Pieteikumu vērtēšana: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums

Kontaktpersona:
Baiba Strazdiņa
E-pasta adrese: baiba.strazdina@ldf.lv
Tālr.: + 371 26556605

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.

Pieteikuma veidlapa dalībai cenu aptaujā pieejama šeit.

Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne - šeit.