Cenu aptauja "Mehanizēta ciņu, krūmu un koku celmu un sakņu frēzēšana z/s Drubazas"

17.10.2023

Cenu aptauja noslēgusies. Lēmums par cenu aptaujas rezultātu.

Latvijas Dabas fonds izsludina cenu aptauju par mehanizētu ciņu, krūmu un koku celmu un sakņu frēzēšanu Talsu nov. Abavas pag. Z/S “Drubazas” LVAF finansētā projektā 1-08/61/2023 “Pļavu atjaunošana ZS „Drubazas”.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023. gada 27. oktobra (ieskaitot) plkst. 10:00
Pieteikuma iesniegšanas veids: pa pastu vai iesniedzot tos personīgi LDF birojā, Blaumaņa iela 32-8, Rīga, LV-1011.
Piedāvājuma vērtēšana: zemākās cenas piedāvājums
Kontaktpersona: Līga Gavare
E-pasta adrese: liga.gavare@ldf.lv
Tālr.: 67830999

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.
Pieteikums dalībai cenu aptaujā pieejams šeit.
Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājumu veidne pieejama šeit.