Cenu aptauja “Mehanizēta krūmu un koku celmu frēzēšana zālāju biotopu atjaunošanai zemes vienībā “Lejzemnieki”

22.06.2021

CENU APTAUJA NOSLĒGUSIES

Lēmums par cenu aptaujas rezultātu.

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā “Mehanizēta krūmu un koku celmu frēzēšana zālāju biotopu atjaunošanai zemes vienībā “Lejzemnieki” LVAF līdzfinansētā projektā 1-08/10/2021 “Parkveida pļavu atjaunošana Ziemeļgaujas Lejzemniekos” plānoto daru veikšanai.

Pieteikuma iesniegšanas laiks:
līdz 08.07.2021. plkst. 17.00,

Pieteikuma iesniegšanas vieta:
Latvijas Dabas fonds, Blaumaņa iela 32-8, Rīga, LV-1011

Piedāvājumu vērtēšana:
Piedāvājumu izvēles kritērijs ir zemākā cena par tehniskajai specifikācijai atbilstošu pakalpojumu bez PVN.

Kontaktpersona:
Baiba Strazdiņa, baiba.strazdina@ldf.lv
Tālr.: +371 26556605

Cenu aptaujas nolikums.

Pieteikums dalībai cenu aptaujā.
Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma  veidne.