Cenu aptauja “Mehanizēta krūmu un koku celmu frēzēšana zālāju biotopu atjaunošanas teritorijās dabas parkā Kuja projekta LIFE13 NAT/LV/001078 “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā" ietvaros

30.10.2020

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā “Mehanizēta krūmu un koku celmu frēzēšana zālāju biotopu atjaunošanas teritorijās dabas parkā Kuja projekta LIFE13 NAT/LV/001078 “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā" ietvaros
(ID. Nr. AQPOM/ 2020-4).

CENU APTAUJA NOSLĒGUSIES

Lēmums par cenu aptaujas rezultātu

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 12.11.2020 plkst. 17.00
Latvijas Dabas fonds, Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010 pa pastu vai  elektroniski ldf@ldf.lv.

Piedāvājumu vērtēšana:

Piedāvājumu izvēles kritērijs ir zemākā cena par pakalpojumu bez PVN.

Kontaktpersona:
Maija Medne, zālāju atjaunošanas koordinatore

maijamedne@gmail.com
Tālr.: + 371 6741537

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.
Pieteikums dalībai cenu aptaujā.
Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne.