Cenu aptauja par komunikācijas kampaņas izstrādi un īstenošanu projekta LIFE20 NAT/LV/000273 “Integrēta mitrzemju atjaunošana Latvijā un Lietuvā” vajadzībām

18.04.2024

Latvijas Dabas fonds izsludina cenu aptauju “Komunikācijas kampaņas par mitrājiem izstrāde un īstenošana projekta LIFE20 NAT/LV/000273 “Integrēta mitrzemju atjaunošana Latvijā un Lietuvā” vajadzībām”

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 07.05.2024. plkst. 17.00
Pieteikumu iesniegšanas veids: elektroniski sūtot uz e-pasta adresi ldf@ldf.lv
Piedāvājumu vērtēšana: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

Kontaktpersona:
Liene Brizga-Kalniņa
e-pasts: liene.brizga@ldf.lv
Tālr.: + 371 29110527

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.
Pieteikums dalībai cenu aptaujā – šeit.
Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne – šeit.
Pretendenta pieredzes apraksta veidne – šeit.
Projekta vizuālās identitātes rokasgrāmata – šeit.
Projekta komunikācijas stratēģija pieejama šeit