Cenu aptauja par Komunikācijas kampaņas par Klimata likumu Latvijā izstrādi un īstenošanu

17.08.2023

CENU APTAUJA NOSLĒGUSIES!

Lēmums par cenu aptaujas rezultātu pieejams šeit.

Latvijas Dabas fonds izsludina cenu aptauju par komunikācijas kampaņas par Klimata likumu Latvijā izstrādi un īstenošanu projekta CSO-LA/2019/410-363 “Game over? Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” ietvaros (ID. Nr. 6.12-2/KP2023-02)

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023. gada 4. septembra (ieskaitot) plkst. 17:00
Pieteikuma iesniegšanas veids: elektroniski, sūtot uz ldf@ldf.lv
Piedāvājuma vērtēšana: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
Kontaktpersona: Liene Brizga-Kalniņa
E-pasta adrese: liene.brizga@ldf.lv
Tālr.: 67830999

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.
Pieteikums dalībai cenu aptaujā pieejams šeit.
Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājumu veidne pieejama šeit.
Pretendenta pieredzes veidne pieejama šeit.

Projekta stila rokasgrāmata.