Cenu aptauja par niedru pļaušanu ar savākšanu Dabas parka “Piejūra” Vakarbuļļu pļavās projekta “Pļavu biotopu atjaunošana Vakarbuļļos” ietvaros

15.02.2023

CENU APTAUJA NOSLĒGUSIES!

Lēmums par cenu aptaujas rezultātu pieejams šeit

 

Latvijas Dabas fonds izsludina cenu aptauju “Niedru pļaušana ar savākšanu Dabas parka “Piejūra” Vakarbuļļu pļavās projekta “Pļavu biotopu atjaunošana Vakarbuļļos” ietvaros”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 28.02.2023. plkst. 16.00 
Pieteikumu iesniegšanas veids: elektroniski sūtot uz e-pasta adresi ldf@ldf.lv vai nogādājot LDF birojā Rīgā, Blaumaņa ielā 32-8 
Piedāvājumu vērtēšana: zemākās cenas piedāvājums 
Kontaktpersona: Ģirts Strazdiņš 
e-pasts: girts.strazdins@ldf.lv 
Tālr.: + 371 67830999 

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit
Pieteikums dalībai cenu aptaujā - šeit
Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne - šeit
Pretendenta pieredzes apraksta veidne - šeit