Cenu aptauja par trīs pārvietojamu konstrukciju - moduļu izgatavošana projektā LIFE18 IPE/LV/000014 “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens sasniegšanai”

30.10.2023

Latvijas Dabas fonds izsludina cenu aptauju “Trīs pārvietojamu konstrukciju - moduļu izgatavošana projekta LIFE18 IPE/LV/000014 “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens sasniegšanai” vajadzībām.”

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 06.11.2023. plkst. 17.00
Pieteikumu iesniegšanas veids: elektroniski sūtot uz e-pasta adresi ldf@ldf.lv
Piedāvājumu vērtēšana: zemākās cenas piedāvājums
Kontaktpersona: Vija Kurpniece
e-pasts: vija.kurpniece@ldf.lv
Tālr.: + 371 67830999
Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.
Pieteikums dalībai cenu aptaujā.
Pretendenta finanšu piedāvājuma veidne.