Cenu aptauja "Vietnes digitālajai rokasgrāmatai “Dabai un klimatam draudzīgu pasākumu organizēšana” izveide" projekta CSO-LA/2019/410-363 “Game over? Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” ietvaros

26.01.2022

CENU APTAUJA NOSLĒGUSIES

Lēmums par cenu aptaujas rezultātu. 

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā "Vietnes digitālajai rokasgrāmatai “Dabai un klimatam draudzīgu pasākumu organizēšana” izveidei" projekta CSO-LA/2019/410-363 “Game over? Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” ietvaros (ID. Nr. 6.12-2/KP2022-01).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 9.02.2022. plkst. 17.00

Pieteikumu iesniegšanas veids: elektroniski sūtot uz e-pasta adresi ldf@ldf.lv

Piedāvājumu vērtēšana: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

Kontaktpersona:
Laura Zvingule
e-pasts: laura.zvingule@ldf.lv
Tālr.: + 371 67830999

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.
Pieteikums dalībai cenu aptaujā – šeit.
Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne – šeit.
Pretendenta pieredzes apraksta veidne – šeit.
Projekta vizuālās identitātes rokasgrāmata – šeit.