Dabas aizsardzības pārvaldes reforma nedrīkst būt sasteigta

02.04.2020

Latvijas Dabas fonda viedoklis par Dabas aizsardzības pārvaldes reformu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šobrīd aktīvi uzsākusi Dabas aizsardzības pārvaldes reformas procesu, plānojot atsevišķas tās funkcijas nodot Valsts vides dienestam. Ir radušās pamatotas šaubas, ka šis process tiek virzīts steigā un var radīt draudus dabas aizsardzības sistēmai Latvijā kopumā.

Latvijas Dabas fonds vienmēr iestājies par dabas aizsardzības institūciju kapacitātes stiprināšanu, jo tā ir būtiski nepieciešama pilnvērtīgai dabas aizsardzības nodrošināšanai Latvijā. Dabas aizsardzības pārvalde, kas ir galvenā iestāde, kura īsteno dabas aizsardzības politiku, jau ilgāku laiku strādā ar milzīgu slodzi, veicot nozīmīgus projektus, pildot kritiski svarīgas dabas aizsardzības funkcijas, un ir skaidrs, ka DAP kapacitāte nav pietiekama. Līdz ar to dabas aizsardzības institūciju reforma būtu nepieciešama, ja tās mērķis ir stiprināt un atbalstīt dabas aizsardzības īstenošanu.

Nav pieļaujams, lai DAP reforma notiktu sasteigti un neargumentēti. Aplūkojot procesu, kādā šobrīd notiek reforma, redzam, ka darba grupa ir strādājusi sasteigti, neatbilstoši labas pārvaldības un pārmaiņu vadības principiem, tāpat nav veikts pilnvērtīgs DAP funkciju izvērtējums.

Reforma, iespējams, ir nepieciešama, taču aicinām to īstenot pārdomāti, caurspīdīgā un demokrātiskā procesā, atceroties par to, ka pats būtiskākais ir pilnvērtīga dabas aizsardzības nodrošināšana.