Dabas kapitāls mūsu ikdienā: sadarbība ar pašvaldībām

14.11.2023

Lai veicinātu izpratni par dabas kapitāla jēdzienu un diskusiju ceļā meklētu veidus, kā to iekļaut mūsu ikdienas apziņā un norisēs, jau vairākus mēnešus sadarbojamies ar trīs pašvaldībām – Kuldīgu, Madonu un Cēsīm.

Šajās pilotteritorijās jau ir notikušas lekcijas un diskusijas par dabas kapitālu, balsošanas rezultātā ir izvēlēti dabas kapitālu simbolizējoši objekti un norisinās darbs pie dabas kapitāla maršruta izveides, kas būs pieejams katrā no pašvaldībām.

Dabas kapitāla jēdziens ir jauns un sarežģīts, ja uz to lūkojas teorētiski. Taču, ja to pēta, izmantojot pavisam konkrētus un pazīstamus dabas objektus, tas iegūst taustāmas aprises. Šī iemesla dēļ apmeklējam katru no pašvaldībām kopā ar Latvijas Dabas fonda ekspertu, lai caur konkrētiem dabas elementiem veicinātu izpratni par patieso dabas vērtību. Piemēram, Alekšupīte, kas tek cauri Kuldīgai nav tikai upe, bet tā sniedz arī dažādus ekosistēmu pakalpojumus – tā ir dzīvotne dažādām sugām, nodrošina mikroklimata regulāciju pilsētā, tāpat nokritis koks dod mājvietu daudzām dzīvām būtnēm.

Noskaidrojām arī iedzīvotāju viedokli par dabas kapitālu. Gan sarunas ar ekspertiem, gan iedzīvotāju atbildes uz jautājumiem tika nofilmētas. Aicinām iepazīties ar videomateriālu te:

Dabas kapitāls mūsu ikdienā: Kuldīga

Vides aktīviste Monta Heidemane sarunājas ar Latvijas Dabas fonda eksperti Baibu Vitajevsku-Baltvilku par to, kas ir dabas kapitāls, ekoistēmu pakalpojumi, kā arī apskata dabas vērtības Kuldīgas pusē.

Kuldīgas iedzīvotāji par dabu Kuldīgā

Kuldīgas iedzīvotāji atbild uz jautājumiem par to, kas ir viņu iecienītākie dabas objekti Kuldīgas pusē, kādu labumu cilvēkiem sniedz Venta, Alekšupīte, vai dabas sniegtos labumus vajadzētu izteikt naudā, kas ir ekosistēmu pakalpojumi, vai sugu daudzveidība ir dabas kapitāls.

Dabas kapitāls mūsu ikdienā: Madona

Vides aktīviste Monta Heidemane sarunājas ar Latvijas Dabas fonda eksperti Leldi Eņģeli, vides un sabiedrības pārvaldes ekspertu Juri Jātnieku, tūrisma darba organizatori Sanitu Somu, Madonas iedzīvotāju Ilutu Stangu par to, kas ir dabas kapitāls, ekoistēmu pakalpojumi, kā arī apskata dabas vērtības Madonas pusē.

Madonas iedzīvotāji par dabu Madonā

Madonas iedzīvotāji atbild uz jautājumiem par to, kas ir viņu iecienītākie dabas objekti Madonas pusē, kādus labumus cilvēkiem dod dabiskās pļavas, kas ir dabas kapitāls un ekosistēmu pakalpojumi, pastāsta par to, kā redz dabu Madonas pusē pēc 30 gadiem. 

Dabas kapitāls mūsu ikdienā: Cēsis

Vides aktīviste Monta Heidemane sarunājas ar Latvijas Dabas fonda eksperti Leldi Eņģeli par to, kas ir dabas kapitāls, ekoistēmu pakalpojumi, kā arī apskata dabas vērtības Cēsu pusē.

Cēsu iedzīvotāji par dabu Cēsīs

Cēsu iedzīvotāji atbild uz jautājumiem par to, kas ir viņu iecienītākie dabas objekti Cēsu pusē, ko mums dod daba, vai miris koks ir dabas vērtība, vai cilvēki ir atkarīgi no kukaiņiem un ko mums tie dod.

Paldies Montai Heidemanei, Leldei Eņģelei, Baibai Vitajevskai-Baltvilkai, Jurim Jātniekam, Sanitai Somai, Ilutai Stangai, Kuldīgas, Madonas, Cēsu novada pašvaldībām un iedzīvotājiem, kas piekrita atbildēt uz jautājumiem!

Aktivitātes tiek īstenotas projektā “Dabas kapitāls mūsu ikdienā”. Projektu finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.