Dabas neredzamais devums mūsu dzīves nodrošināšanai

05.11.2020

Dabas sniegtie pakalpojumi cilvēkam ir ļoti daudzveidīgi un apjomīgi, bet tos ļoti reti pietiekami novērtējam. Lietuvieši spēruši vienu soli tuvāk dabas sociālekonomiskās nozīmes vērtējumam, veicot pētījumu par Lietuvas “Natura 2000” vietu sniegto ieguvumu valstij. Tajā secināts, ka Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkla “Natura 2000” sniegtais ieguvums Lietuvai mērāms 105 miljonos eiro gadā.

Kā ziņo LETA, "Pētījuma rezultāti apliecina, ka sabiedrības ieguvumi no "Natura 2000" tīkla vairāk nekā divas reizes pārsniedz tiešās izmaksas, ko veido zemes īpašnieku zaudētie ieņēmumi saimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ, kā arī paša tīkla uzturēšanas un uzraudzības izdevumi," norādījis Lietuvas Valsts Aizsargājamo Teritoriju dienesta vadītājs Alberts Staņislovaitis.

Aprēķināts, ka "Natura 2000" tīkla mežos augošo sēņu un ogu tirgus vērtība pārsniedz 7,6 miljonus eiro gadā, bet aizsargājamajās teritorijās saražoto preču un sniegto pakalpojumu vērtība - sešus miljonus eiro gadā. Šai summā ierēķināti gan biškopības produkti, gan zāļu tējas un garšvielas, gan tautas mākslas izstrādājumi, maize, zivis, piens un citi lauksaimniecības ražojumi, kā arī atpūtas pakalpojumi.

Tomēr lielākie ieguvumi saistīti ar dabisko teritoriju netiešo vērtību – tās nodrošina un uzlabo dzeramā ūdens resursus, sniedz aizsardzību pret plūdiem, mazina klimata pārmaiņu ietekmi un saglabā dabas vērtības saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Kopējie "Natura 2000" tīkla sniegtie sociālekonomiskie ieguvumi pēc lietuviešu aprēķiniem ir 193,7 miljoni eiro gadā, savukārt tiešās aizsargājamo teritoriju uzturēšanas izmaksas - 10,1 miljonu eiro gadā, bet zemes un mežu īpašnieku zaudētie ieņēmumi "Natura 2000" teritorijās noteikto ierobežojumu dēļ - 78,5 miljonus eiro gadā. Tādējādi aplēsts, ka tīrie "Natura 2000" nodrošinātie sociālekonomiskie ieguvumi 2,2 reizes pārsniedz tā tiešās un netiešās izmaksas.

Lietuvā "Natura 2000" teritoriju kopējā platība sasniedz 8136 kvadrātkilometru - aptuveni 13% no visas valsts sauszemes teritorijas. Latvijā Natura 2000 sauszemes teritoriju kopējā platība ir līdzīga, 7447 kvadrātkilometru – 12% no valsts teritorijas (Natura 2000 barometrs, 2020. gada jūlija dati).

Latvijā šāda mēroga pētījums līdz šim nav veikts, bet paredzam ka mūsu rezultāti būtu ļoti līdzīgi lietuviešu aprēķinam. Jau vairākkārt esam norādījuši uz to, ka mūsu ekonomiskajās sistēmās un, pieņemot politiskus lēmumus, būtu jāņem vērā arī dabas sniegtie pakalpojumi cilvēkam, kas šobrīd netiek ne aprēķināti, ne novērtēti.

Pilns ziņojums lietuviešu valodā te, kopsavilkums te.