Eiropas Komisija Latvijai un Bulgārijai pieprasa rīkoties, lai samazinātu gaisa piesārņojumu

14.07.2014

Eiropas Komisija (EK) mudina Bulgāriju un Latviju uzlabot gaisa kvalitāti, samazinot smalko daļiņu PM10 jeb putekļu apjomu gaisā. Šīs mazās daļiņas var izraisīt astmu, sirds un asinsvadu slimības, plaušu vēzi un pāragru nāvi. Mazās daļiņas rodas no rūpniecības, transporta un apkures emisijām. Saskaņā ar Eiropas Savienības likumdošanu, ES dalībvalstīm ir jāsamazina iedzīvotāju pakļaušana šādai negatīvai iedarbībai. Jau kopš 2007.gada visā Bulgārijas teritorijā iedzīvotāji ir bijuši pakļauti pārmērīgam PM10 apjomam gaisā, savukārt Latvijā šāda teritorija ir viena – Rīga. Eiropas Komisija uzskata, ka abas minētās valstis kopš 2007.gada nav veikušas nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu iedzīvotāju veselību un lūdz tās nekavējoties rīkoties ātri, efektīvi un tālredzīgi. Šis Eiropas Komisijas paziņojums nav pirmais brīdinājums Latvijai un Bulgārijai, jo 2013.gada janvārī abām valstīm tika nosūtītas vēstules par gaisa kvalitātes stāvokli to teritorijās. Ja Latvija un Bulgārija nerīkosies, Eiropas Komisija var iesūdzēt abas valstis ES Cilvēktiesību tiesā.

 

Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.