Eiropas Komisija pieņem zaļās infrastruktūras stratēģiju

08.05.2013

Aizvakar, 6.maijā, pēc garām diskusijām Eiropas Komisija pieņēma zaļās infrastruktūras stratēģiju. Zaļā infrastruktūra ir jau izmēģināts instruments, kas balstās uz dabas pakalpojumiem, lai nodrošinātu ekoloģiskus, ekonomiskus un sociālus ieguvumus. Piemēram, tā vietā lai būvētu no plūdiem aizsargājošus infrastruktūras objektus (piem., dambjus), zaļās infrastruktūras risinājums būtu pieļaut dabisku mitrāju veidošanos, kas absorbē ūdeni stipra lietus gadījumos.

Eiropas Savienības vides komisārs Janez Potočnik norādīja: „Zaļās infrastruktūras veidošana bieži ir investēšana dabā, ekonomikā un darba vietās. Mums vajadzētu nodrošināt sabiedrībai tādus risinājumus, kas darbojas dabas labā nevis pret dabu, situācijās, kad tam ir ekonomisks un vides pamatojums”.

Galvenie zaļās infrastruktūras stratēģijas mērķi ir:
- veicināt zaļās infrastruktūras koncepciju un tās integrēšanu galvenajās politikas jomās – klimata pārmaiņas, lauksaimniecība, transports, mežsaimniecība, enerģija, ūdens resursi u.c.;
- uzlabot zināšanu bāzi par zaļo infrastruktūru un datu pieejamību;
- izveidot adekvātu zaļās infrastruktūras projektu finansēšanas mehānismu, ietverot jauna finanšu fonda izveidi tieši zaļās infrastruktūras projektu atbalstam, kā arī integrējot izmaksas Kohēzijas fonda finansējumā.

Latvijas Dabas fonds atbalsta zaļās infrastruktūras stratēģiju un aicina vides institūcijas integrēt šīs stratēģijas ietvaros izstrādāto ekosistēmu pakalpojumu izmantošanas pieeju plānošanas dokumentos. Jau vairākkārt Latvijas vides nevalstiskās organizācijas norādījušas uz nepieciešamību integrēt ekosistēmu pakalpojumu izmantošanas pieeju ES struktūrfondu plānošanas procesā.

Vairāk informācijas par zaļās infrastruktūras stratēģiju pieejama šeit (306.88 KB).

Maija Ušča, Latvijas Dabas fonds