Eiropas Vides biroja paziņojums par Kahovkas dambja iznīcināšanu Ukrainā

08.06.2023

Reaģējot uz Kahoņkas dambja iznīcināšanai un tās izraisītajām humanitārajām un vides sekām, Latvijas Dabas fonds pievienojas Eiropas Vides biroja (European Environmental Bureau/EEB) paziņojumam, atkārtoti paužot solidaritāti ar Ukrainu un turpinot stingri nosodīt Krievijas nepārtraukto nelikumīgo agresiju.

Dambja iznīcināšana ir bezprecedenta vides kaitējums, kas radīs ilgtermiņa sekas Ukrainas dienvidos un Melnās jūras reģionā. Jau desmitiem tūkstošu cilvēku bijuši spiesti atstāt savas mājas un daudziem tūkstošiem vairs nav pieejams dzeramais ūdens. Dambja iznīcināšana ir radījusi risku, ka lielas teritorijas tiks piesārņotas kanalizāciju, ķīmiskām vielām un degvielu, tā radot papildu briesmas mīnētajās teritorijās un vēl vairāk apdraudot Zaporizhzhijas atomenerģijas stacijas drošību. Lauksaimniecības zemes ir atstātas bez apūdeņošanas, nopietni bojājot jutīgās Dņepras upju un Melnās jūras ekosistēmas.

Mēs aicinām starptautisko sabiedrību, īpaši Starptautisko Krimināltiesu, izmeklēt dambja iznīcināšanu un izvērtēt šo kara aktu, pamatojoties uz kara noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci un ekocīdu. Mēs aicinām Apvienoto Nāciju Organizāciju un visas Starptautiskās Krimināltiesas dalībvalstis šo dambja iznīcināšanu uzskatīt par kara noziegumu pret civiliedzīvotājiem un par ekocīdu Ukrainas dabai un ārpus tās robežām. Atbildīgie ir jātiesā.

Šādas darbības, kas tiek veiktas pret civiliedzīvotājiem Krievijas nelikumīgi okupētajās Ukrainas teritorijās, pārkāpj pamatprincipus, kas ir ietverti starptautiskajos līgumos par cilvēktiesībām, humanitāro tiesību un dabas un jūras aizsardzību.

EEB aicina starptautisko sabiedrību, it īpaši ES un tās dalībvalstis, palīdzēt Ukrainai pilnībā novērtēt dambja iznīcināšanas vides sekas, aizsargāt cilvēka un vides tiesības, tostarp piekļuvi tīram dzeramajam ūdenim un sanitārijas aprīkojumam, samazināt un mazināt sekas un atjaunot dabu.

EEB un tās biedri, tostarp Latvijas Dabas fonds, ir gatavi atbalstīt Ukrainas biedrus un Ukrainu ceļā uz zaļu pēckara atveseļošanos un reformām, ieskaitot vides tiesības, kas ir nepieciešamas Ukrainas ceļam uz dalību Eiropas Savienībā.

EEB paziņojums angliski.