Eiropas vienotās sērijas pastmarkas šogad izceļ apdraudētās sugas – melno stārķi un Ziemeļu upespērleni

20.04.2021

Latvijas Pasts 2021. gada 23. aprīlī izdod divas jaunas pastmarkas un aploksni Eiropas valstu vienotajā pastmarku sērijā, kas šogad veltīta apdraudētās nacionālās dabas tematikai. Sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu uz Latvijas Pasta filatēlijas izdevumiem izvēlēts attēlot nozīmīgas Eiropā un Latvijā aizsargājamas sugas – melno stārķi un Ziemeļu upespērleni. Jaunos filatēlijas izdevumus sākotnēji varēs iegādāties lielāko pilsētu pasta nodaļās, kā arī Latvijas Pasta e-veikalā.
 

Ziemeļu upespērlene (Margaritifera margaritifera) ir visā Eiropā ļoti reta un izzūdoša, tikai tīrās upēs dzīvojoša gliemene. Sugas izdzīvošanu apdraud upju piesārņojums un plūduma traucējumi. Latvijā Ziemeļu upespērlene saglabājusies vietās, kur upju baseinu teritorijā ir daudz mežu.

Melnais stārķis (Ciconia nigra) ir viena no divām Latvijā sastopamajām stārķu sugām, kas apdzīvo klusus mežus un ligzdo lielos, vecos kokos. Latvijā ligzdojošo pāru skaits kopš 20.gadsimta beigām ir samazinājies divas reizes – tā iemesli ir pārāk intensīva mežsaimnieciskā darbība, kā arī stārķu barības – zivju un varžu – nepietiekamība ligzdošanas sezonas laikā.

“Ar Eiropas vienotās pastmarku sērijas starpniecību savos filatēlijas izdevumos šoreiz īpaši izceļam Latvijā apdraudētās dzīvās dabas sugas. Šādā veidā mēs pievēršam uzmanību būtiskai problēmai, par ko mums ir iespēja atgādināt visai pasaulei ar pasta sūtījumu palīdzību,” norāda Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns.
 
Latvijas Dabas fonda direktors Ģirts Strazdiņš uzsver: “Abas pastmarkām izvēlētās sugas ir saistītas ar Latvijas Dabas fonda šā gada dzīvotni – upju straujtecēm. Melnais stārķis straujtecēs meklē barību, bet Ziemeļu upespērlenei tā ir dzīvesvieta – abas šīs sugas nevarētu pastāvēt bez straujtecēm. Tas parāda, cik būtiski ir rūpēties par dabu kopumā, aizsargāt dzīvotnes, jo tās veido kopīgo dabas dzīvības tīklu, kurā ir ilgtspējīgas pastāvēšanas iespējas daudzveidīgām sugām un dabas vērtībām.”

Pastmarku sērijas Eiropa iniciatore ir Eiropas Pasta savienība, un šīs sērijas pastmarkas ar visai Eiropai vienotu tēmu un logotipu tiek izdotas jau kopš 1994.gada. Iepriekšējos gados Eiropas sērijas pastmarku tēmas bijušas veltītas ornitoloģijai, literatūrai, dabas objektiem, ceļojumiem, pasta transportam, senajām rotaļlietām, dabai draudzīgam dzīvesveidam, pilīm un dzelzceļam, kā arī senajiem pasta ceļiem. Visas sērijā Eiropa Latvijā izdotās pastmarkas apskatāmas te.

Pastmarkas ar Ziemeļu upespērleni nominālvērtība ir € 1,00, un tā atbilst vēstuļu korespondences apmaksai svara kategorijā līdz 20 gramu Latvijas teritorijā, savukārt pastmarkas ar melno stārķi nominālvērtība veido € 1,27 un ir derīga vēstuļu korespondences apmaksai svara kategorijā no 21 līdz 100 gramu Latvijas teritorijā. Katras pastmarkas atsevišķā tirāža veido 50 000 eksemplāru. Līdz ar pastmarkām izdota arī speciāla aploksne 1000 eksemplāros. Pastmarku un aploksnes autors ir mākslinieks Ģirts Grīva.

Jaunās pastmarkas sākotnēji varēs iegādāties Rīgas 10.pasta nodaļā Elizabetes ielā 14/43, Rīgas 50.pasta nodaļā t/c Origo, Stacijas laukumā 2, pasta centrā Sakta Brīvības bulvārī 32, Rīgā, kā arī Latvijas Pasta e-veikalā