Iedzīvotāju līdzdalība nav bezmaksas resurss politiķu un valsts pārvaldes rokās

25.04.2013

Nevalstiskās organizācijas (NVO) piedalās politikas plānošanas procesos un spēj saskatīt tendences, kas veidojas Latvijas valsts pārvaldei plānojot gan nodokļu maksātāju jeb valsts budžeta līdzekļus, gan plānojot starptautisko atbalstu – Eiropas Savienības struktūrfondus. NVO vairākkārtīgi Finanšu ministrijai un valdībai ir norādījušas, ka iedzīvotāju viedokļa apkopošana un atzinumu iesniegšana publiskajai pārvaldei, gan ekspertīzes sniegšana, piemēram, sociālajās, izglītības, vides, veselības un citās jomās varēja veikt, pateicoties ES struktūrfondu līdzekļiem. Šobrīd Finanšu ministrija uzsver, ka līdz 2020.gadam iedzīvotāju līdzdalības aktivitātēm ES struktūrfondu ietvarā finansējums netiks plānots.

Mēs secinām: 1) iesaistoša un caurskatāma komunikācija par līdzdalības iespējām ES fondu programmēšanā un reāls process, kas nodrošina sabiedrības  priekšlikumu iekļaušanu struktūrfondu izmantošanas plānošanas procesos nozaru ministrijās nav noticis; 2) pateicoties Finanšu ministrijas ierēdņu nepamatotiem un nemitīgi atkārtotiem apgalvojumiem, ka atbalsts nevalstisko organizāciju līdzdalības nodrošināšanai bijis izmantos neefektīvi, ir aizdomas, ka nākamajā plānošanas periodā nebūs iespējams nodrošināt, ka Latvijas iedzīvotāji piedalās nozaru politiku izstrādē, ieviešanā un izvērtēšanā.

Jau šodien, 25.04.2013. tiks pieņemti lēmumi par Latvijas nostāju struktūrfondu sadalē, tāpēc uzstājam, ka savstarpējās diskusijās un sarunās ar Eiropas Komisiju valdībai nepieciešams atbalstīt nostāju, ka sabiedrības līdzdalība ir atalstāma Eiropas Savienības sniegtā atbalsta ietvaros. Eiropas Komisija uzstāj, ka finansējuma apguvei jānotiek iesaistot un izmantojot sabiedrības grupas un to organizācijas kā resursu, lai nodrošinātu attīstību ikvienā jomā.

Rasma Pīpiķe, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore
Raksts pārpublicēts no Latvijas Pilsoniskās alianses mājas lapas (www.nvo.lv)