Ienirsti nēģu valstībā!

14.05.2020

Ienirstam nēģu valstībā!
Latvijas Dabas fonds piedāvā tiešraidi no zemūdens pasaules

Jau otro gadu Latvijas Dabas fonds piedāvā tiešraidi no zemūdens pasaules nēģu nārstošanas vietas Raķupē. Nēģu valstība papildinās iecienītās putnu tiešraides, taču atšķirībā no putnu dzīves vērošanas, kas risināsies līdz pat rudenim, nēģu nārstošanu varēs skatīties divas līdz trīs nedēļas.

Ieskatīšanās zemūdens pasaulē ļaus iepazīties ne tikai ar nārstojošiem upes nēģiem Lampetra fluviatilis un strauta nēģiem Lampetra planeri, bet arī citiem zemūdens iemītniekiem, ja paveiksies, varēs ieraudzīt arī putnus un zīdītājus, kas ūdenī medī. Jāņem vērā, ka daudzo upes baseinā esošo purvu dēļ ūdens Raķupē ir tumšs, tādēļ redzamība nav tāda kā strautos un upītēs, ko baro galvenokārt avoti. Naktī kameras skatu izgaismo prožektors.

Raķupi zemūdens tiešraidei Latvijas Dabas fonds izvēlējās tāpēc, ka tā ir ievērojams paraugs tam, kā iespējams aizsargāt retās sugas un atjaunot Latvijā nozīmīgu zvejas resursu. Raķupe ir Irbes baseina upe, kas ir samērā dziļa un ar pastāvīgi augstu ūdens līmeni. Līdz ar to tā ir viena no retajām nēģu un lašveidīgo nārsta upēm, kura ir brīva no bebru aizsprostiem. Tāpēc Raķupē laikā no 2015.-2017. gadam tika veikta Latvijā pirmā mākslīgās nēģu nārsta vietas ierīkošana – tika radīta mākslīga straujtece. Latvijā šāda tipa upē tik apjomīgi apsaimniekošanas darbi tika veikti pirmo reizi, un pēc darbu veikšanas jau pirmajā nārsta sezonā tika novēroti daudzi desmiti nārstojošu upes nēģu un strauta nēģu Lampetra planeri.

Tiešraides kameru darbību nodrošina sabiedrības atbalsts – tiešraižu skatītāju ziedojumi. 4G tīklu, kas nepieciešams augstas kvalitātes tiešraižu pārraidīšanai, nodrošina LMT. Ziedot tiešraižu atbalstam var šeit.

Tiešraides var skatīties:

• LDF YouTube kanālā: http://bit.ly/LDF_tiesraide
• Dabasdati.lv un www.ldf.lv/tiesraide
LMT Straume