Iepirkums par nojumes (lapenes) būvniecību projekta LIFE20/NAT/EE/000074 WoodMeadowLIFE ietvaros

11.04.2024

Latvijas Dabas fonds izsludina iepirkumu “Nojumes (lapenes) būvniecība projekta LIFE20/NAT/EE/000074 WoodMeadowLIFE “Parkveida pļavu atjaunošana un atbalsts to ilgtspējīgai apsaimniekošanai Igaunijā un Latvijā” ietvaros”.

Cenu aptauja noslēgusies. Lēmums par cenu aptaujas rezultātu pieejams ŠEIT.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 25.04.2024. plkst. 17.00
Pieteikumu iesniegšanas veids: elektroniski sūtot uz e-pasta adresi ldf@ldf.lv
Piedāvājumu vērtēšana: zemākās cenas piedāvājums bez PVN.

Kontaktpersona:
Nora Rustanoviča
e-pasts: nora.rustanovica@ldf.lv
Tālr.: + 371 26589337

Cenu aptaujas nolikums un tehniskā specifikācija pieejami šeit.
Būvprojekts “Nojume Lejzemnieki” (zip fails) – šeit.
Pieteikums dalībai cenu aptaujā – šeit.
Finanšu piedāvājums (tāme .xls formātā) – šeit.
Pieredzes apraksts – šeit.
Speciālistu saraksts – šeit.