Ir noslēdzies projekts "Zaļais barometrs"

30.11.2023

Projekta "Zaļais Barometrs" mērķis bija uzraudzīt un vērtēt politiskās norises saistībā ar dabas un vides jautājumiem, rosināt diskusijas par dabas un vides problēmām politikas veidotāju vidū un panākt šo jautājumu iekļaušanu Latvijas politikas veidotāju un partiju dienaskārtībā. Tas ir Latvijā pirmais visaptverošais politisko partiju un politikas lēmumu vērtējums no vides perspektīvas, ko kopīgi īsteno vadošās vides un dabas organizācijas.

Projektā norisinājās šādas aktivitātes: 

Partiju priekšvēlēšanu analīze, vērtēšana un uzraudzība

Pirms 14. Saeimas vēlēšanām Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Pasaules Dabas Fonds, biedrība "Zaļā brīvība" un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija vērtēja tās politiskās partijas, kurām ir reāla iespēja pārvarēt 5% barjeru. Minētās dabas aizsardzības un vides organizācijas 2022. gada jūnijā tikās ar visām 13. Saeimā pārstāvētajām partijām, izņemot neatkarīgos deputātus. Sarunu laikā pārrunāja dažādus ar vides un klimata politiku saistītus jautājumus un skaidroja vides organizāciju pozīciju. Pēc tam nāca klajā ar aicinājumu – vides politikas nostādnēm visām politiskajām partijām, kuras aicināja ievērot partiju programmās un rīcībpolitikā. Uz 14. Saeimu startējošās partijas vērtējam pēc rīcībpolitikas 13. Saeimas (un jo īpaši pēdējā pusgada) laikā un programmatiskajām nostādnēm šādās jomās – klimats (enerģētika, aprites ekonomika) dabas resursu pārvaldība un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana.

"Zaļais Grils" – politisko diskusiju cikls

Projekta ietvaros organizējām tematisku diskusiju ciklu pirms 2022. gada vēlēšanām, 100 dienas pēc jaunās valdības izveidošanas un sarunu festivālā "Lampa". Diskusijās piedalījās partiju pārstāvji, tika apspriesti gan konkrēti aktuālie jautājumi, gan partiju solījumu izpilde. “Zaļā Grila” diskusijas veidojām dažādos formātos – gan iztaujājot atsevišķus politiķus, gan aicinot uz diskusiju vairākas partijas. Diskusijas bija skatāmas tiešsaistē – https://www.zalais-barometrs.lv/, projekta “Zaļais barometrs” Facebook lapā, kanālā TV4, LSM, kā arī projekta sadarbības partneru mājaslapās un sociālajos tīklos.

"Zaļie testi"

Projekta ietvaros tika veiktas ekspresintervijas ar politiķiem – "Zaļie testi". Ar ‘Zaļo testu’ palīdzību tika vērtēta politiķu ikdienas rīcība un paradumi, lai noteiktu, kāda ir politiķu izpratne par videi draudzīgu dzīvesveidu, vai politiķi, kas vārdos iestājas, piemēram, par ‘zaļu dzīvesveidu’ un klimata pārmaiņu samazināšanu, to atspoguļo arī savā dzīvesveidā. Tādā veidā tika testēta politiķu integritāte, kā arī veikta politiķu izglītošana.  Pavisam šajā aktivitātē tika vairāk kā puse no 100 Saeimas deputātiem.

Podkāstu sērija "Zaļais Barometrs"

Projekta ietvaros tika ierakstīti 20 podkāsti. Tie skāra plašu jautājumu loku, sākot no debatēm par dažādām vides likumdošanas niansēm un beidzot ar tādām tēmām, kas vērtas uz plašāku auditoriju (piemēram, kas ir zaļmaldināšana, kas ir zaļais dzīvesveids, kāpēc ir svarīgi dabu ievest pilsētā u.tml.). Citos podkāstos tika apspriesti, skaidroti un analizēti ‘Zaļā Barometra rezultāti un aktuālās politiskās norises vides, klimata un dabas aizsardzības jautājumu kontekstā. Dalībnieku vidū bija vides nevalstisko organizāciju pārstāvji, dažādi eksperti, zinātnieki un ierēdņi.

Sabiedriskās domas aptaujas

Projekta īstenošanas laikā tika veiktas trīs sabiedriskās domas aptaujas par dažādiem ar vidi, dabas aizsardzību un klimatu saistītiem jautājumiem. Pēdējā sabiedriskās domas aptaujā jo īpaši mēģinājām noskaidrot klimatskepses līmeni Latvijas sabiedrībā, bet otrajā aptaujā – iedzīvotāju attieksmi pret koku ciršanu mežā. Pirmā aptauja vairāk tika vērsta, lai noskaidrotu iedzīvotāju attieksmi pret dabas aizsardzību un nevalstisko organizāciju lomu dabas aizsardzībā.

Projektu ”Zaļais barometrs” finansēja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta kopējais finansējums bija 104 799.77 EUR.

Iniciatīva "Zaļais barometrs" turpina pastāvēt arī pēc projekta beigām un nākamās aktivitātes būs saistītas ar 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām.