Izstāde "No pļavas līdz jūrai" apskatāma Latvijas Lauksaimniecības universitātes pagalmā

20.08.2013

No šodienas, 20.augusta, līdz 20.spetembrim Latvijas Lauksaimniecības universitātes pagalmā, Lielā ielā 2, Jelgavā, ir apskatāma Latvijas Dabas fonda veidotā izstāde „No pļavas līdz jūrai”. Izstāde ir veltīta Baltijas jūrai, tajā pieci dažādi stāsti vēsta par to, kā saimniekošanu un uzņēmējdarbību var apvienot ar dabas aizsardzību un ekoloģisko funkciju saglabāšanu.

Eitrofikācija ir Baltijas jūras galvenā vides problēma, jo kopš 19.gadsimta Baltijas jūra no barības vielām nabadzīgas jūras ir kļuvusi par barības vielām pārbagātu jeb eitrofisku jūru. Lielāko daļu lieko barības vielu Baltijas jūrā veido slāpekļa savienojumi, kas tajā nonāk ar upju noteci. Arī ievērojama daļa fosfora savienojumu, kas atrodas Baltijas jūrā, ir saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu - Baltijas jūras Vides aizsardzības komisijas (HELCOM) dati liecina, ka aptuveni 60 % slāpekļa un 50 % fosfora jūrā nonāk tieši no lauksaimniecības

Izstādes “No pļavas līdz jūrai” apmeklētāji var iepazīties ar dažādiem veidiem, kā, apsaimniekojot zālājus, pļavas, tostarp arī palieņu pļavas un buferjoslas, ikviens lauksaimnieks var dot nozīmīgu ieguldījumu lauksaimnieciskās noteces mazināšanā un Baltijas jūras aizsargāšanā.

Izstādi „No pļavas līdz jūrai” Latvijas Dabas fonds izveidojis projekta “Barības vielu noteces mazināšana Baltijas jūrā, vienoti apsaimniekojot mitrzemes un zālājus” ietvaros. Līdz šim izstāde tikusi izvietota vairākās vietās Latvijā – Salaspilī, Ozolniekos, Salacgrīvā un Jaunpiebalgā.

Ar papildu informāciju par SNOWBAL projektu var iepazīties projekta partneru mājas lapās: www.ldf.lv, http://www.snowbal.net/.