Izveidotas īsfilmas par Natura 2000

23.03.2015

Austrijas vides aizsardzības organizācija „Umweltdachverband” izveidojusi sešas video īsfilmas par Eiropas Savienības vienoto īpaši aizsargājamo teritoriju tīklu Natura 2000. Lai šī informācija būtu saprotama un pieejama iespējami plašākam interesentu lokam, tām pievienoti arī subtitri angļu valodā.

Īsfilmu tematika ir plaša – stāstīts gan par to, kā Natura 2000 teritorijās ieraudzīt un saskatīt aizsargājamās dabas vērtības, gan par fermeri, kas no pļavu ziediem veido bezalkoholiskus dzērienus. Tāpat var uzzināt, kā Natura 2000 teritorijās sastrādājas ornitologi un uzņēmēji, u.c. Viens no video rullīšiem veltīts arī šī projekta idejai, ļaujot ieskatīties, kā tā tika īstenota. 

Katra aptuveni divas minūtes garā īsfilma veidota tā, lai Natura 2000 teritorijas un tajās notiekošo parādītu interesantā, vienkāršā un skatītājam saistošā veidā.

Natura 2000 ir lieliska iespēja vienlaikus aizsargāt dabu un attīstīt savu nodarbošanos. Veidojot vienotu izpratni par dabas aizsardzību un komunikāciju starp abām pusēm, Natura 2000 teritorijas var labi sadzīvot ar uzņēmējdarbības interesēm, norāda Austrijas dabs NVO aktīvisti.

„Umweltdachverband” apvieno vairākus desmitus Austrijas dabas aizsardzības nevalstisko organizāciju, kopumā pārstāvot aptuveni 1,3 miljonus šo organizāciju biedru.

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.