Jauna LIFE publikācija par saldūdens zivju aizsardzību

24.03.2015

Eiropas Savienības LIFE programma izstrādājusi jaunu publikāciju, kas veltīta saldūdens zivju aizsardzībai Eiropas Savienības valstīs.

Apjomīgajā 64 lappušu brošūrā apkopota saldūdens zivju sugu aizsardzībai un to dzīvotņu uzlabošanai veltīto LIFE projektu pieredze, aprakstīta situācija, kādā šobrīd ir galvenās saldūdens zivju sugas, kā arī uzskaitīti apdraudējumi, ar kuriem tās saskaras. Tāpat izdevumā apkopotas LIFE programmas aktivitātes saldūdens zivju sugu aizsardzības uzlabošanai un 2020. gada bioloģiskās daudzveidības stratēģijas mērķu sasniegšanai.

No 1992. līdz 2013. gadam ES dalībvalstīs ir īstenoti 136 LIFE saldūdens zivju sugu aizsardzības projekti, kur mērķi ir vairāk nekā 50 apdraudēto ES biotopu direktīvā vai IUCN sarkanajā grāmatā iekļauto saldūdens zivju sugu aizsardzība un šo sugu dzīvotņu uzlabošana. Pozitīva ietekme ir arī no vairāk nekā simts citiem projektiem, kas ir vitāli svarīgi saldūdens zivju populācijām, to dzīves ciklam un migrācijai, piemēram, upju un ezeru atjaunošanas projekti.

Brošūra apkopo šīs jomas LIFE projektu labāko pieredzi Eiropas Savienībā, kā arī ļauj padziļināti ielūkoties Dānijā, Igaunijā, Francijā, Itālijā un Spānijā īstenotos saldūdens zivju aizsardzības projektos. Līdzās sadaļām, kas stāsta par LIFE projektu pieredzi dzīvotņu un sugu atjaunošanā, migrējošu zivju sugu aizsardzībā un sabiedrības uzmanības veicināšanā, izdevums piedāvā arī virkni secinājumu, kas var noderēt ikvienam saldūdens zivju sugu aizsardzībā iesaistītajam.

„LIFE and freshwater fish” pētījums lasāms šeit: http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/fish.pdf

Informācija sagatavota projekta „Nevalstiskā sektora dalība starptautiskā konferencē „ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešana”” ietvaros, ko finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” un administrē Sabiedrības Integrācijas fonds. Pasākumu finansē Latvijas valsts.