Kā piesaistīt ziedojumus dabas aizsardzībai?

21.09.2021

Latvijas Dabas fonds ar “Aktīvo iedzīvotāju fonda” atbalstu ir sācis risināt nevalstiskajām organizācijām, un īpaši vides organizācijām ļoti būtisku jautājumu – kā piesaistīt ziedojumus organizācijas darbībai? Latvijā ziedošanas kultūra šobrīd ir attīstības sākumposmos un lielākoties sabiedrība ziedo sāpīgu un steidzamu jautājumu risināšanai. Taču dabas aizsardzība, it sevišķi kompleksa sugu un dzīvotņu aizsardzības nodrošināšana, ir ilgtermiņa process, kurā arī nav tik uzskatāmi redzamas tūlītējās problēmas, līdz ar to arī cilvēkiem ir mazāka motivācija veikt ziedojumus. Tajā pašā laikā vides nevalstiskajām organizācijām ir ļoti būtiski daudzveidot savu finansējumu, it sevišķi – palielināt ar konkrētu projektu īstenošanu nesaistīta finansējuma piesaisti – privātpersonu un organizāciju ziedojumus. Ziedojumu piesaiste ļautu Latvijas Dabas fondam darboties elastīgāk, aktīvāk pievērsties aktuālajiem vides politikas un dabas aizsardzības jautājumiem, veidot ciešākas saiknes ar sabiedrību un iesaistīt to dabas aizsardzībā plašākā mērogā. Ziedojumu piesaiste, piemēram, ir būtiska Latvijas Dabas fonda populāro tiešraižu no putnu ligzdām nodrošināšanai, taču ziedojumu pieaugums noteikti palīdzētu veikt arī citus, visai sabiedrībai nozīmīgus darbus dabas saglabāšanā un aizsardzībā.

Projekta gaitā tiks izstrādāta ziedojumu piesaistes stratēģija, tai skaitā arī pētīts, kā piesaistīt ziedojumus tieši dabas aizsardzībai, kā arī sākta šīs ziedojumu stratēģijas ieviešana dzīvē. Tāpat, pateicoties projekta finansējumam, Latvijas Dabas fondam būs iespēja veikt savas līdzšinējās darbības novērtējumu un izstrādāt organizācijas darbības stratēģiju nākamajiem četriem gadiem.

Projekts “Latvijas Dabas fonda ziedojumu piesaistes kapacitātes palielināšana” tiek īstenots ar grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” atbalstu.