Klimatam draudzīga lauksaimniecība un māksla – kas tam kopīgs?

26.01.2021

Laikā, kad klimata pārmaiņas kļūst arvien redzamākas arī Latvijas iedzīvotāju ikdienā, Latvijas Dabas fonds kopā ar partneriem Vides risinājumu institūtu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, kā arī Čehijas Zinātnes un sabiedrības centru turpina ieviest projektu “LIFE CRAFT: Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā”. Jau trešo gadu Latvijā tiek pārbaudītas un praktiski demonstrētas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu (SEG) emisijas mazinošas lauksaimniecības prakses, kuras tajā pašā laikā ļauj lauksaimniekiem saglabāt ekonomisko stabilitāti un veicina klimata atbildīgas lauksaimniecības konkurētspēju tirgū.

LIFE CRAFT trešajā projekta sezonā 2020. gadā aktīvi turpināja lauka darbus, testējot trīs klimatam draudzīgas lauksaimniecības metodes.  Pirmo reizi projektam pievienojās arī mākslinieku grupa, kura Vides risinājumu institūta vadībā sākusi darbu pie starpdisciplināras mākslas izstādes, kas rosinās uz sarunu par cilvēka attieksmi un rīcību – pret vidi, zemi, resursiem, klimata pārmaiņām un apkārtējiem cilvēkiem.

Klimatam draudzīgas lauksaimniecības metodes

“Projekta LIFE CRAFT ieviešanas laikā praktiski pārbaudām un demonstrējam trīs dažādas, Latvijā līdz šim vēl maz izmantotas metodes – tiešo sēju, bio-ogles iestrādi augsnē un kontrolēto drenāžu, kuras ļauj samazināt CO2 un citas SEG emisijas, iepazīstinām ar tām Latvijas lauksaimniekus un apkopojam praktiskus ieteikumus šo metožu piemērošanai tieši Latvijas apstākļos,” stāsta projekta vadītāja Latvijas Dabas fondā Laura Zvingule.

Trešajā projekta ieviešanas lauka sezonā 2020. gadā projekta saimniecības turpināja tiešās sējas metodes izmantošanu, apsējot tīrumus 143 ha platībā. Projekta laikā iegūto rezultātu salīdzināšanai vairākās saimniecībās tiek uzturēti tīrumi, kur saimnieki turpina tradicionālo augsnes apstrādi. Šajos tīrumos ir tādi paši augšanas apstākļi un audzētās kultūras kā ar tiešās sējas metodi sētajos tīrumos. Paredzams, ka pirmie rezultāti par tiešās sējas ietekmi uz lauksaimniecības emisiju samazināšanu būs šī gada rudenī.

Bio-ogles iestrādi augsnē turpināja testēt trīs bioloģiskās saimniecības, kur izpētes laukos audzēja sojas pupiņas, sīpolus, melnos rutkus, rāceņus un lapu kāpostus. Visās trīs saimniecībās bio-ogle augsnē ir iestrādāta četrās dažādās koncentrācijās, kas ļaus salīdzināt metodes atdevi attiecībā pret resursu ieguldījumu.

Projektā iesaistītās bioloģiskās saimniecības "Mazbungas" lauks, kurā tiek testēta bioogles iestrāde augsnē

2020. gada sezonā turpinājās darbs arī tīrumos, kuros tika testēta kontrolētās drenāžas metodi. Tā pagājušajā gadā pilnībā izbūvēti un uzstādīti sensori 42 ha plašajos tīrumos Ogres novadā. Šeit būs iespēja ne tikai iegūt datus par kontrolētās drenāžas ietekmi uz lauksaimniecisko ražu, augsni un klimatu, bet arī tos salīdzināt ar ļoti līdzīgos apstākļos esošu teritoriju, kur šī metode netiks ieviesta.

Starpdisciplināra mākslas izstāde

2020. gadā sākās darbs pie starpdisciplināras mākslas izstādes koncepta izstrādes.  Izstāde  aktualizēs jautājumus par cilvēka un vides attiecībām caur zinātnes, mākslas, lauksaimniecības un izglītības dimensijām. Projekta LIFE CRAFT ietvaros izstādi veido Vides risinājumu institūts kopā ar mākslinieku, pētnieku un kuratoru grupu. Kuratori uzsver, ka šīs izstādes virsuzdevums nav sniegt tiešas atbildes uz vides problēmām, bet drīzāk uzdot jautājumus par vidi un cilvēka mijiedarbību ar to un rosināt sevi nemitīgi iztaujāt par darbībām, izvēlēm un sistēmām, kurās eksistēt. 

Izstādes veidošanā iesaistījusies mākslinieku un pētnieku komanda, kas pārstāv dažādas mākslas mediju disciplīnas – keramiķe un dizainere Esmeralda Purvišķe, ilustrators un murālists Zahars Ze, horeogrāfu un dejas mākslinieku apvienība IevaKrish (Ieva Gaurilčikaite-Sants un Krišjānis Sants) kopā ar zviedru horeogrāfu un izpildītāju Eriku Eriksonu, instalāciju un performanču māksliniece Linda Boļšakova, kas savos darbos apvieno mākslas, zinātnes, vides un cilvēku savstarpējās attiecības, kultūras arhitekte un urbāniste Līva Kreislere, tekstila māksliniece un vides aktīviste Sandra Kosorotova, kurators un P. Stradiņa Medicīnas Vēstures Muzeja vadītājs Kaspars Vanags, Baiba Prūse kopā ar DiGe projekta etnobotānikas pētnieku grupu Renatas Sõukand vadībā, režisors un kino pētnieks Žulijens Nuhums Kulibali sadarbībā ar 2Annas ISFF, izstādes kurators mākslinieks un producents Aleksejs Koškins.

2020. gadā izstādē iesaistītie mākslinieki apmeklēja LIFE CRAFT projektā iesaistītās lauku saimniecības, iepazinās ar saimniekiem un pētīja projektā testētās lauksaimniecības metodes. Sadarbība ar saimniekiem un dažādu disciplīnu zinātniekiem turpinās arī mākslas darbu tapšanas laikā.

LIFE CRAFT izstādes veidošanā iesaistītā mākslinieku grupa, viesojoties saimniecībā "Kāršas" un "Aņģi" 2020. gada septembrī

Izstāde līdz ar zinātnisku semināru par projektā LIFE CRAFT izmantotajām izpētes metodēm, būs skatāma 2021. gada vasarā Cēsīs, Zinātnes un mākslas centrā “Brūzis”.

 

 

Projekts "LIFE CRAFT: Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā" tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas finansiālu atbalstu.

Mājaslapa satur tikai projekta LIFE CRAFT īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisija nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.