Ko par dabas un vides problēmām domā Latvijas krievvalodīgie jaunieši?

15.10.2019

Latvijas Dabas fonds ir sācis īstenot projektu "Dabas un klimata jautājumu komunikācijas stratēģijas izstrāde darbam ar krievvalodīgo jauniešu auditoriju", lai iesaistītu dabas saglabāšanā nozīmīgu Latvijas sabiedrības daļu - jauniešus, kuru dzimtā un ikdienā lietotā valoda ir krievu.

Šī ir auditorija, kura dzīvo atšķirīgā informatīvajā telpā, un līdz šim nav mērķtiecīgi uzrunāta ar dabas, vides un klimata jautājumu komunikāciju. Tāpēc LDF vairākos posmos veiks izpēti, lai noskaidrotu, ko krievvalodīgie jaunieši domā par vides un dabas situāciju mūsdienās, kas viņus uztrauc, ko viņiem nozīmē Latvijas daba un cik svarīga ir tās saudzēšana, kādas dabai draudzīgas rīcības jau ir šo jauniešu ikdienā, kādas tie būtu gatavi veikt. 

Izpētes pirmajā posmā Latvijas pilsētās notiks fokusgrupu diskusijas ar 14-18 gadus veciem jauniešiem, pēc tam, balstoties fokusgrupu rezultātos, tiks veikta jauniešu aptaujāšana interneta vidē. Pētījuma rezultāti būs pamats komunikācijas stratēģijai - tās izstrāde nepieciešama, lai efektīvi, mērķauditorijai saprotami un vienoti komunicētu ar krievvalodīgu jauniešu auditoriju, kas līdz šim ir palikusi ārpus lielākās daļas dabas un klimata komunikācijas latviskās informatīvās telpas. 

Pētījuma rezultāti tiks izplatīti visām skolām, kas pētījumā piedalījās, kā arī citām ieinteresētajām skolām, kā arī organizācijām un iestādēm, kuras nodarbojas ar vides un dabas komunikācijas jautājumiem Latvijā. 

"Mēs esam pārliecināti, ka Latvijas daba ir vērtība jebkuram Latvijas iedzīvotājam, neatkarīgi no tautības, taču līdz šim visa komunikācija par dabas aizsardzības, vides saudzēšanas un klimata jautājumiem gandrīz ekskluzīvi notikusi latviešu valodā un mērķēta latviešu auditorijām. Tāpēc arī īstenojam šo projektu, lai palīdzētu Latvijā veidot ietverošu un iesaistošu vides un dabas komunikāciju, kas palīdzētu mums visiem sargāt un saglabāt Latvijas dabas vērtības un nodrošināt ilgtspējīgu dzīves vidi visiem mūsu valsts iedzīvotājiem," saka projekta vadītāja Liene Brizga-Kalniņa. 

Ja jūsu skolai ir interese piedalīties šajā pētījumā vai saņemt tās rezultātus, lūdzu rakstiet liene.brizga@ldf.lv 

Mērķauditorijas izpēte un komunikācijas stratēģijas izstrāde notiek sadarbībā ar Pattern Consulting. 

Projekta īstenošanu atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.