Koks – tas nav tikai koks. Upe – tā nav tikai upe. Dabas kapitāls mūsu ikdienā

18.03.2024

Koks, kas aug parkā vai upīte, kas tek cauri pilsētai, ir dabas elementi, kurus bieži vien uztveram kā pašsaprotamus. Novērtējam to skaistumu un iederību ainavā, bet daba mums sniedz daudz vairāk. Lielie koki attīra gaisu, uztver lietusūdeņus, regulē mikroklimatu, dod pavēni un, protams, mājvietu veselai dzīvo būtņu sabiedrībai. Līdzīgi arī pilsētas upe sniedz daudz dažādus labumus, ko dēvē par ekosistēmu pakalpojumiem. Daba, kas ir visa pamatā, savukārt var tik interpretēta kā dabas kapitāls.

Šī jēdziena iedzīvināšana mūsu dzīves procesos ir būtiska tieši šobrīd, jo dabas daudzveidības straujā samazināšanās un bioloģiskās daudzveidības krīze prasa tūlītējus risinājumus. Dabas kapitāla pieeja piešķir dabai un tās vērtībām tikpat lielu nozīmi kā ekonomiskajam kapitālam. Lai veicinātu izpratni par dabas kapitāla jēdzienu un diskusiju ceļā meklētu veidus, kā to iekļaut mūsu ikdienas apziņā un norisēs, Latvijas Dabas fonds kopš 2023. gada sadarbojas ar trīs pašvaldībām – Kuldīgu, Cēsīm, Madonu.

Daba ir cilvēku pamata vērtība, bez kuras nevarētu pastāvēt ne ekonomiskais kapitāls, ne sabiedrība, tomēr visbiežāk daba un tās devums netiek pienācīgi novērtēts, tas pat tiek pretstatīts saimnieciskajiem ieguvumiem. Viens veids, kā iekļaut dabas vērtības sabiedrības un ekonomiskajos procesos, ir caur dabas kapitāla konceptu. Šāda pieeja pašlaik attīstās visā pasaulē, taču Latvijā dabas kapitāla jēdziens vēl maz pazīstams. Latvijas Dabas fonds vadās pēc pārliecības – jāsāk ar tieši tām vietām, kur vislabāk ir jūtama dabas kapitāla nozīme, tātad ar reģioniem, pašvaldībām.

"Esam iepazīstinājuši pašvaldības ar dabas kapitāla jēdzienu lekcijās, taču pats vērtīgākais bija diskusijas, kurās iedzīvotāji varēja iesaistīties šī jēdziena apspriešanā, domājot tieši par savas apkaimes dabas kapitāla objektiem. Aicinājām pazīstamo un ierasto uzlūkot caur jaunu prizmu,” stāsta Baiba Vitajevska-Baltvilka, Latvijas Dabas fonda eksperte.

Tāpat sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem Kuldīgā, Cēsīs, Madonā un šo pilsētu apkārtnē tika izvēlēti dabas kapitāla demonstrācijas objekti – dabas vērtības, kuras parāda dažādus dabas kapitāla aspektus. Izvēlētie objekti veidos Latvijā pirmos dabas kapitāla pastaigu maršrutus.

“Dabas kapitāla jēdziens ir jauns un sarežģīts, ja uz to lūkojas teorētiski. Taču, ja to pēta, izmantojot pavisam konkrētus un pazīstamus dabas objektus, tas iegūst taustāmas aprises. Mēs vēlamies parādīt, ka, piemēram, liels koks nav tikai koks, bet tas sniedz arī dažādus ekosistēmu pakalpojumus, tāpat mitra pļava nav tikai pļava, bet plūdu regulētājs, bet akmeņu krāvums dod mājvietu daudzām dzīvām būtnēm. Caur konkrētiem dabas elementiem var veidot izpratni par patieso dabas vērtību,” saka Baiba Vitajevska-Baltvilka.

Aktivitātes tiek īstenotas projektā “Dabas kapitāls mūsu ikdienā”. Projektu finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.