Koku ciršanas noteikumu grozījumu ietekmes izvērtēšanas vietā – ekskursija uz mežu

30.01.2020

Zemkopības ministrija turpina ignorēt vides organizāciju un sabiedrības neatlaidīgi uzdotos jautājumus par iecerēto grozījumu “Noteikumi par koku ciršanu mežā” pretrunām. Tā vietā lai veiktu ietekmes uz vidi novērtējumu un sniegtu atbildes sabiedrībai, Zemkopības ministrija aicina atklātās vēstules dalībniekus un masu mediju pārstāvjus doties izbraukumā uz mežu.

“Situācijā ar plašā sabiedrībā pretrunīgi vērtētajiem un pretrunīgiem pēc būtības Zemkopības ministrijas rosinātajiem, bet Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas neatbalstītajiem noteikumiem joprojām redzam apņēmīgu lekšanu nezināmajā, neizvērtējot riskus. Iecere ļaut cirst tievākus kokus tiek mērķtiecīgi virzīta, neveicot ietekmes uz vidi novērtējumu, tādējādi apdraudot bioloģisko daudzveidību,” saka Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus, uzsverot, ka grozījumi aizvien tiek pamatoti tikai ar ekonomikā balstītiem argumentiem, neanalizējot iespējamās sekas no ekoloģijas un sabiedrības interešu skatupunkta. Arī iecerētajā izbraukumā skaidrojumu par grozījumu “nekaitīgumu” dabai sniegs tikai meža nozares pārstāvji, nevis dabas aizsardzības speciālisti. “Varam tikai izteikt nožēlu, ka nopietna izvērtējuma vietā Zemkopības ministrija izvēlas nodarboties ar sabiedrisko attiecību aktivitātēm.”

Vides organizācijas joprojām prasa Zemkopības ministrijai publiski un skaidri atbildēt uz šādiem jautājumiem:

1. Ja tiek apgalvots, ka Latvijā ir izveidojies “pāraugušu” mežu uzkrājums, kāpēc jāļauj cirst jaunākus mežus?

2. Ja apgalvojums, ka Latvijas meži tiek apsaimniekoti ilgtspējīgi, būtu patiess (t.i., tā, kā saimniekojam šobrīd, varēsim saimniekot vienmēr), tad kāpēc nepieciešams cirst tievākus kokus?

3. Ja AS “Latvijas valsts meži” nemaz neinteresē iespēja cirst jaunākus mežus, kāpēc noteikumu grozījumi tomēr jāattiecina arī uz valsts mežiem?

4. Kur ir pierādījumi, ka pēc noteikumu pieņemšanas ārpus aizsargājamām dabas teritorijām vairāk necietīs aizsargājamās un retās sugas, kuras ir atkarīgas no liela diametra, veciem kokiem?

5. Kāpēc Zemkopības ministrija neziņo Ministru kabinetam par meža politikā formulēto mērķu sasniegšanu atbilstoši  Meža likumā  noteiktajam (4. panta (4) daļa), t.i., meža kapitāla vērtības pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu mežos?

Jautājumus Zemkopības ministrijai uzdeva un atbildes joprojām nav saņēmusi neviena no šīm organizācijām: Latvijas Dabas fonds, “Zaļā brīvība”, Vides izglītības fonds FEE Latvia, “Latvijas Zemes draugi”, Vides aizsardzības klubs, Ekodizaina kompetences centrs, Pasaules dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

Aicinām šos jautājumus Zemkopības ministrijai uzdot arī masu mediju pārstāvjus.