Kongresā aplūko privāto zemju pieredzi, iesaistoties dabas aizsardzībā

21.12.2021

No 8. līdz 10. decembrim norisinājās Trešais Globālais Starptautiskā Zemju Aizsardzības Tīkla Kongress, kurā piedalījās arī Latvijas Dabas fonds, pārstāvot EK LIFE programmas finansiāli atbalstītu  un Latvijas Sabiedrības integrācijas fonda līdzfinansēto projektu.

Kā norāda projekta eksperte Inga Račinska: “Šāda mēroga kongress sniedz milzīgu ieguldījumu plaša mēroga pieredzes pārnesei un man jo īpaši interesanti bija iepazīties ar privāto zemju aizsardzības pieredzi ārpus Eiropas Savienības. Kongresā iegūtā informācija un izveidotie kontakti noteikti palīdzēt LDF tālākajā darbībā, atbalstot privāto zemju aizsardzības tīklu Latvijā, un attīstot NVO lomu šajā procesā”.

Šis pasākums pulcināja vairāk kā 900 dalībnieku no 89 pasaules valstīm, kas pārstāvēja gan nevalstisko, gan publisko sektoru. Galvenās kongresa laikā apspriestās tēmas bija finansējums zemju aizsardzībai, politikas plānošana, vadības procesi, zemju apsaimniekošana, kā arī liela mēroga ainavu atjaunošanas un aizsardzības pasākumi. Kongresa laikā notika 34 darba sesijas par dažādām tēmām. Plašāka informācija par kongresu un sesiju ieraksti pieejami kongresa mājas lapā.

Sesiju ieraksti būs pieejami 2022. gada janvāra vidū.

Informācija par projektu: https://enplc.eu/  un https://twitter.com/LIFE_ENPLC