Krievvalodīgie jaunieši ieinteresēti dabas aizsardzībā

07.11.2019

Kādas ir krievvalodīgo jauniešu domas par dabas un vides jautājumiem? Vai jaunieši saņem pietiekami daudz informācijas par šiem jautājumiem? Ko viņi būtu gatavi darīt dabas labā? Lai noskaidrotu šos un citus jautājumus, kā arī, lai iezīmētu vadlīnijas komunikācijai ar krievvalodīgo jauniešu auditoriju, Latvijas Dabas fonds īsteno projektu "Dabas un klimata jautājumu komunikācijas stratēģijas izstrāde darbam ar krievvalodīgu jauniešu auditoriju". Projekta sadarbības partneri - konsultāciju uzņēmums Pattern šobrīd veic izpēti visā Latvijā, fokusgrupās iepazīstinot jauniešus ar vides un dabas problemātiku un izzinot viņu attieksmes un viedokļus. Fokusgrupas notiek Rīgā, Jūrmalā, Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Rēzeknē un tajās piedalās pārsvarā vecāko klašu audzēkņi. 

Jaunieši ir ļoti atsaucīgi un jau tagad ir skaidrs, ka dabas aizsardzības tēma viņiem ir aktuāla. Visi labprāt piedalās diskusijās, dalās ar savām domām un pieredzi. Var vērot, ka ir dažas tēmas, par kurām viņi nav dzirdējuši vai arī ir mazāk zināšanu, taču tajā pašā laikā visi pauda, ka labprāt uzzinātu kaut ko jaunu. Daži skolnieki atzīst, ka viņiem pietrūkst vecāku atbalsta videi draudzīga dzīvesveida īstenošanā. 

Pēc fokusgrupu rezultātu apkopošanas tiks veikta plašāka aptauja krievvalodīgo jauniešu auditorijās, veicot interneta aptauju. Ja Jūsu skolai ir interese piedalīties, lūdzu sazinieties ar projekta vadītāju Lieni Brizgu, rakstot liene.brizga@ldf.lv