Kura partija ir viszaļākā? "Zaļais barometrs" nāk klajā ar partiju vērtējumu klimata, vides un dabas aizsardzības politikā pirms 14.Saeimas vēlēšanām

30.08.2022

Latvijas dabas aizsardzības un vides organizācijas – Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Pasaules Dabas Fonds, biedrība “Zaļā brīvība” un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, kas apvienojušās iniciatīvā “Zaļais barometrs”, ir izvērtējušas politisko partiju 4000 zīmju programmas 14. Saeimas vēlēšanām un rīcībpolitiku pēdējo četru gadu laikā. Tikai viena no partijām saņēma 6 punktus no 10 iespējamiem, bet lielākā daļa atzīmēta tikai ar 1 vai diviem punktiem. Detalizēts partiju izvērtējums pieejams projekta mājaslapā internetā: https://www.zalais-barometrs.lv/lv/14-saeimas-velesanas-rezultati .

Visaugstāk novērtēti ir Progresīvie (6 punkti), kuriem seko Jaunā vienotība un Attīstībai/Par! (katrai pa 4 punktiem). Kopumā partijas salīdzinoši visaugstāk novērtētas centienos sasniegt klimatneitralitāti un veicināt videi un dabai draudzīgu enerģētikas politiku. Tas skaidrojams ar to, ka atjaunīgo enerģijas resursu iedzīvināšana iet roku rokā ar enerģētiskās neatkarības mērķu sasniegšanu. Vissliktāk partijām veicies bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā – gandrīz neviena partija nav devusi būtisku ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības uzlabošanā un nesola to darīt arī nākotnē. Partijām kopumā trūkst arī vēlmes iedzīvināt aprites ekonomikas principus un īstenot ilgtspējīgu dabas pārvaldību.

Kopumā “Zaļais barometrs” vērtēja deviņas politiskās partijas, kurām saskaņā ar vasaras mēnešu sabiedriskās domas aptaujām ir visreālākās iespējas iekļūt Saeimā, proti, Jauno Vienotību, Nacionālo apvienību, Saskaņu, Attīstībai/Par!, Progresīvos, Latvijas Zemnieku savienību, Latviju Pirmajā vietā, Apvienoto sarakstu un Konservatīvos.

Partijas tika vērtētas pēc “Zaļā barometra” 2022. gada jūnijā publicētā aicinājuma politiskajām partijām ievērot Eiropas Savienības Zaļo kursu. Eksperti no visām augstāk minētajām vides organizācijām vērtēja, cik lielā mērā partiju programmās ir pozitīvas atsauces uz klimatneitralitāti, atjaunīgajiem enerģijas resursiem, aprites ekonomiku, dabas resursu ilgtspējīgu pārvaldību un bioloģisko daudzveidību, kā arī cik lielā mērā partijas un to pārstāvju rīcība parlamentā un valdībā ir veicinājusi vai kavējusi Latvijas virzību uz Zaļo kursu.

Balstoties uz minētajiem kritērijiem, “Zaļais Barometrs” vērtēja katru partiju skalā no nulles līdz desmit, sniedzot arī kodolīgu partijas vides politiku raksturojošu kopsavilkumu un konspektīvu vērtējumu par galvenajām Zaļā kursa jomām.

“Zaļais Barometrs” aicina vēlētājus piedalīties vēlēšanās un ņemt vērā partiju vērtējumu klimata, vides un dabas politikā un, saskaņojot to ar citām savām vērtībām, izvēlēties kādu no partijām, kuras ieguvušas visaugstāko vērtējumu.

Lai atvieglotu vēlētāju izvēli, ikviens ir aicināts uz “Zaļajiem griliem” - paneļdiskusijām ar iepriekš minēto politisko partiju pārstāvjiem par to nākotnes redzējumu vides politikā, kas notiks 2. un 9. septembrī plkst. 11.00 un plkst. 12.00. Diskusijas moderēs žurnālists Gundars Rēders. Tās būs skatāmas tiešsaistē – https://www.zalais-barometrs.lv/, projekta “Zaļais barometrs” Facebook lapā, kanālā TV4, LSM, kā arī projekta sadarbības partneru mājaslapās un sociālajos tīklos. Vietu skaits uz klātienes diskusijām ir ierobežots, tāpēc tos, kas vēlas tajās piedalīties klātienē, aicinām rakstīt uz e-pastu: ldf@ldf.lv .