Laimīgu Jauno gadu, Junkera kungs!

20.01.2016

Briselē 2016. gada 12. janvārī

Jaunais gads parasti ir laiks, kad apņemamies aizsākt ko labu. Junkera kungs savā amatā nu ir strādājis nedaudz ilgāk par gadu. Eiropas Vides birojs (EEB) aicina Eiropas Komisijas vadītāju Žanu Klodu Junkeru noteikt par viņa Jaunā gada apņemšanos viņa Desmit prioritāšu pārskatīšanu tādā veidā, lai tās atbilstu tām starptautiskajām saistībām, kādas ES ir pieņēmusi pēdējo mēnešu laikā.

ES pagājušajā gadā uzņēmās sekot Ilgtspējīgas attīstības darba kārtībai līdz 2030. gadam. Darba kārtība ietver Ilgtspējīgas attīstības mērķus un Parīzes klimata vienošanos. Tās ir globālas praksi mainošas vienošanās, un tāpēc tās nosaka nepieciešamību Eiropai veikt nopietnas pārmaiņas. Vienošanās nozīmē gan iespējas, gan arī pienākumus prezidentam Junkeram pārskatīt un pārstrādāt viņa sākotnējās prioritātes, kopīgi konsultējoties ar Eiropas Parlamentu un ES dalībvalstīm.

Sagaidot šo svarīgo uzdevumu, šodien EEB publicēja savas pārstrādātās Junkera Komisijas politiskās prioritātes, izklāstot kā ES vadītājs var pārveidot sākotnējās Desmit prioritātes par sasniedzamu politisko mērķu kopu, kuri dotu labumu videi, sabiedrībai un ekonomikai.

Džeremijs Veits (Jeremy Wates) EEB ģenerālsekretārs:

„Pēc nolīgumu par Darba kārtību 2030 un Parīzes klimata vienošanās noslēgšanas mēs ieejam 2016. gadā cerot, ka mūsu politiskie līderi ir gatavi un vēlas uzņemties izaicinājumus, ar kādiem saskaras Eiropa un pārējā pasaule. Eiropas Savienībai tas nozīmē pārstrādātu darba kārtību, kuras pati būtība ir ilgtspējīga attīstība un kurā pastāv līdzsvars vides, sociālo un ekonomisko jautājumu risināšanā. Ja šīs – mūsu alternatīvās Junkera – prioritātes tiktu pieņemtas, tas būtu pirmais solis īstai reformu darba kārtībai Eiropā.”

#realEUreform

Papildus uzziņai:

[1] “A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change - Political Guidelines for the next European Commission

[2] 2030 Agenda for Sustainable Development