Lašveidīgo zivju nārsta vietu atjaunošana Noriņas upē

09.10.2015

Šī gada rudenī tika atjaunots Noriņas upes posms no bijušajām Norēnu dzirnavām līdz ietekai Salacā, Salacgrīvas novadā. Upes atjaunošana noslēgsies ar talku 15. oktobrī, kad tiks pabeigta bijušā Norēnu dzirnavu dambja posma nojaukšana, tādējādi ļaujot lašveidīgajām zivīm migrēt uz nārsta vietām augšpus dambja. Šis būs vēsturisks brīdis, jo zivis dēļ dambja nevarēja brīvi doties doties augšpus pa Noriņas upi jau aptuveni 100 gadu.


Noriņas upe netālu no ietekas Salacā.

Noriņas upīte ir apmēram 11 kilometrus gara Salacas kreisā krasta pieteka. Upīte atrodas Salacas ielejas dabas parkā, kas aptver Salacas upi no Mazsalacas līdz ietekai jūrā un abu krastu upes ieleju.

Talku rīko Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar biedrību “Ūdensaina”. Talkā aicināts piedalīties ikviens dabas mīļotājs, iepriekš piesakoties rakstot uz e – pastu ldf@ldf.lv

Plānotā talkas dienas kārtība un talkošanas vieta skatāma te.

Zivju migrācijas ceļa atjaunošana Noriņas upē notiek ar EKOenerģijas vides fonda atbalstu. EKOenerģija ir atjaunojama elektroenerģija, kas atbilst ilgtspējas rādītājiem, par kuriem vienojušās 37 Eiropas nevalstiskās vides organizācijas. No katras pārdotās EKOenerģijas megavatstundas vismaz 10 eirocenti nonāk EKOenerģijas vides fondā, kas investē šos finanšu resursus upju atjaunošanas projektos.

2015. gadā par EKOenerģijas vides fonda līdzekļiem tiek īstenoti vairāki projekti:

·         Zivju migrācijas ceļa atjaunošana Noriņas upē Latvijā;

·         Murronjoki upes atjaunošana Somijas centrālajā daļā;

·         Somijas dienvidrietumu daļas upju atjaunošana Šēru jūras (Saaristomeri) apkaimē;

·         Upju atjaunošana Somijas dienvidaustrumos.

Latvijā mājsaimniecības var iegādāties ar EKOenerģiju sertificētu elektrību uzņēmumā “Baltcom”.

Maijai Ušča
Latvijas Dabas fonds
+371 26471900
maija.usca@ldf.lv
www.ldf.lv
www.ekoenergy.org