Latvijas Biškopības biedrība izstājas no biedrības “Zemnieku saeima”

12.03.2013

Latvijas Biškopības biedrības valde ir pieņēmusi lēmumu izstāties no biedrības “Zemnieku saeima”. Vairāk kā gadu ilgā sadarbība nav devusi vēlamos rezultātus biškopības nozares attīstībā un Zemnieku saeima šajā laikā ir virzījusi vairākus biškopības nozarei nelabvēlīgus lēmumus, piemēram, Latvijas Biškopības biedrība atbalsta un veicina ilgtspējīgu lauksaimniecisko ražošanu, bet Zemnieku saeima atbalsta videi un bitēm kaitīgu pesticīdu lietošanu.

Latvijas Biškopības biedrības pārstāve Ieva Zēģele norāda: „Latvijas Biškopības biedrība 2011. gada rudenī iestājās biedrībā “Zemnieku saeima” (ZS), lai kopīgi strādājot varētu mazināt pesticīdu lietošanas pārkāpumus un uzlabot biškopju un graudaudzētāju sadarbību. Diemžēl esam konstatējuši, ka ZS nerūpējās par visu biedru interešu aizstāvēšanu, neatbalsta ilgtspējīgu videi draudzīgu lauksaimniecisko ražošanu, piemēram, ir pret Eiropas Komisijas priekšlikumu aizliegt videi un bitēm kaitīgos neonikotinoīdu grupas pesticīdus”.

Latvijas Dabas fonda lauksaimniecības jautājumu eksperts Andrejs Briedis komentē: „Atzinīgi vērtējam Biškopības biedrības nostāju par neonikotinoīdu pesticīdu lietošanas ierobežošanu. Mēs uzskatām, ka Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) veiktā pētījuma rezultāti ir pietiekami, lai rosinātu neonikotinoīdu ierobežošanu tām augkopības kultūrām, kuras ir nozīmīga barības bāze apputeksnētājiem. Pēdējo gadu pētījumi liecina par medus bites un dabīgo apputeksnētāju skaita samazināšanos visā Eiropā. Zinātnieki norāda uz vairākiem faktoriem, kas to izraisa. Lai gan neonikotinoīdi nav vienīgais medus bišu skaita samazināšanos ietekmējošais faktors, tas ir viens no retajiem, kuru var ietekmēt cilvēka darbība. Latvijas Dabas fonds atbalsta ilgtspējīgu lauksaimniecības metožu izmantošanu, kas saglabā ekosistēmu pakalpojumus un nodrošina veselīgas pārtikas ražošanu. Diemžēl industriālā lauksaimniecība ir galvenokārt mērķēta uz peļņas gūšanu īstermiņā un neņem vērā tās izmaksas, kas rodas sabiedrībai, iznīcinot dabīgo vidi un graujot tādus ekosistēmu pakalpojumus kā kultūraugu apputeksnēšana, tīra ūdens pieejamību, klimata regulāciju un citus”.

Lai paustu savu nostāju neonikotinoīdu pesticīdu lietošanas ierobežošanā, š.g. 22.februārī Latvijas Dabas fonds nosūtīja vēstuli Zemkopības ministrei Laimdotai Straujumai un Valsts augu aizsardzības dienesta direktorei Kristīnei Kjago, aicinot Zemkopības ministriju atbalstīt Eiropas Komisijas piedāvātos neonikotinoīdu lietošanas ierobežojumus. Ar pilnu vēstules saturu varat iepazīties šeit (288.91 KB).

Maija Ušča, Latvijas Dabas fonds