Latvijas Dabas fonda dalībnieki ievēl jaunu padomi

24.02.2020

Latvijas Dabas fonds, kas šogad atzīmē savu trīsdesmit darbības gadu jubileju, 21. februārī pulcējās uz gadskārtējo dalībnieku pilnsapulci. Dalībnieku pilnsapulcē, kurā piedalījās gan LDF dibinātāji, gan jaunie dalībnieki, kas piepulcējušies pēdējo gadu laikā, klātesošie tika iepazīstināti ar LDF stratēģiskajām prioritātēm, galvenajiem paveiktajiem darbiem, jaunajiem projektiem, kā arī atsevišķām aktuālām tēmām. Tā dalībnieki varēja iepazīties tuvāk ar LDF mobilā ganāmpulka gaitām, politisko iniciatīvu "Zaļais barometrs", kā arī izsekot LDF nesenajiem tiesas procesiem saistībā ar mikroliegumu atcelšanu un šo tiesas procesu galvenajiem secinājumiem dabas aizsardzībai. Vēl būtiska LDF darba sadaļa ir iesaiste lauku attīstības politikas veidošanā, tāpēc arī atsevišķa saruna tika veltīta šai tēmai. 

Dalībnieku sapulcē notika LDF padomes vēlēšanas nākamajiem trīs gadiem. Jauno LDF padomes priekšsēdētāju ievēlēs pirmajā jaunās padomes sēdē.

LDF padomē nākamos trīs gadus strādās: 

Inga Račinska, LDF projektu vadītāja, bioloģe 

Jānis Ķuze, LDF projektu vadītājs, ornitologs

Andrejs Briedis, LDF lauksaimniecības eksperts, bioloģiskais biškopis 

Rūta Sniedze-Kretalova, LDF projektu vadītāja, botāniķe 

Laura Zvingule, LDF projektu vadītāja 

Jānis Priednieks, LDF eksperts, ornitologs

Lelde Eņģele, LDF vides politikas eksperte, botāniķe