Latvijas Dabas fonda mobilais ganāmpulks tagad arī Gaujas nacionālā parka pļavās

12.06.2018

Pirmais Latvijas mobilais ganāmpulks šovasar būs sastopams arī Gaujas nacionālā parka pļavās pie Zvārtes ieža, kur noganīs dabiskās pļavas. Šī ir jau trešā LDF mobilā ganāmpulka darba vieta šovasar – citi ganāmpulka lopi devušies un ganībām Valkas novadā, kā arī Sieramuižas apkaimē Jelgavā. Mobilais ganāmpulks ir viena no LDF dabisko pļavu atjaunošanas projekta GrassLIFE ietvaros īstenotajām darbībām.

Gaujas nacionālajā parkā uzturēsies četrpadsmit Galovejas šķirnes govis ar teliņiem un bullis Baltais Princis. Lai nokļūtu ganībās, govīm vajadzēja pašām pārbrist Amatu, un tas lieliski izdevās ganāmpulka koordinatora Jāņa Andrušaiša vadībā. Mobilais ganāmpulks noganīs vērtīgās dabiskās pļavas – sugām bagātas ganības, tā ļaujot tām labāk atjaunoties. Ganāmpulks pļavā uzturēsies vienu līdz divus mēnešus, kamēr zāle būs noēsta.

Teritorija, kurā uzturas ganāmpulks, ir ierobežota ar elektrisko ganu, tāpat arī ganāmpulks tiek regulāri apmeklēts un uzraudzīts. Ganāmpulka darbību pļavā arī pētīs un novēros zālāju eksperti, lai novērtētu noganīšanas efektivitāti un pļavas atjaunošanos.

Ganībām līdzās ir Amatas ģeotaka, tāpēc cilvēki, kas dodas pārgājienā pa šo taku, varēs arī vērot mobilā ganāmpulka govis. Lai arī Galoveju šķirnes liellopi ir mierīgi un draudzīgi, mēs aicinām visus cienīt liellopus, netraucēt tos darbā un ievērot drošības noteikumus:

  • Turēties drošā attālumā no lopiem!
  • Nebarot un nekaitināt lopus!
  • Sargāt sevi un bērnus no elektrības elektriskajā ganā.
  • Neļaut aplokā iekļūt suņiem, un, esot ganību tuvumā, vislabāk turēt suņus pavadā.
  • Izturēties saudzīgi pret aplokiem un ganību infrastruktūru.

Ja ievērojat kādas problēmas ganībās vai rodas kādas neskaidrības, lūdzam sazināties ar Latvijas Dabas fondu pa tālruni 2 9119612 vai 67830999.

Par mobilo ganāmpulku

Latvijas Dabas fonda mobilais ganāmpulks ir īpaši izveidots gaļas liellopu un aitu ganāmpulks, kurš ceļos pa Latviju, lai ar noganīšanu palīdzētu atjaunot dabiskās pļavas. Latvijas Dabas fonda mobilajā ganāmpulkā šobrīd ir aptuveni 60 Galovejas šķirnes liellopi un ap 200 Romanovas šķirnes aitu. To pastāvīgā mītnesvieta ir Līgatnes pagastā, bet, sākoties ganīšanas sezonai, ganāmpulks tiek sadalīts atsevišķās vienībās un dodas “strādāt” dabiskajās pļavās dažādās Latvijas Natura 2000 teritorijās – tajās, kuras atrodas nomaļās vietās, ir grūti pieejamas vai kādu citu iemeslu dēļ šobrīd netiek atbilstoši apsaimniekotas. Latvijas Dabas fonds izvēlēsies tieši tās vietas, kuras ir kritiski apdraudētas un bez apsaimniekošanas – noganīšanas – izzudīs. Šobrīd ganāmpulks darbojas Valkas pagasta saimniecībā “Marsi”, un nu arī Sieramuižā Jelgavā, kā arī Gaujas Nacionālajā parkā, kur nogana gan valstij piederošas, gan privātu saimnieku īpašumā esošas dabiskās pļavas.

Par dabiskajām pļavām

Dabiskās pļavas ir viena no izcilākajām Latvijas vērtībām – augu daudzveidība tajās ir līdzvērtīga tai, kāda sastopama tropiskajos mežos. Latvijā vienā kvadrātmetrā dabiskās pļavas atrastas apmēram 50 augu sugas. Dabiskās pļavas ir ne tikai viena no sugām bagātākajām dzīvotnēm pasaulē, tā veido arī brīnišķīgu ainavu, puķu un kukaiņu krāsainību, ar ko cieši saistās Latvijas identitāte.

Taču dabisko pļavu un ganību Latvijā šobrīd palicis ļoti maz. Tās aizņem tikai augstākais 0.7% no Latvijas teritorijas jeb 67 000 hektāru. Pirms 100 gadiem šādas pļavas sedza 30% no mūsu valsts. Līdz ar to ir ļoti svarīgi saglabāt un uzturēt visas mūsu dabiskās pļavas, lai Latvija šo vērtību nezaudētu.

Tāpēc Latvijas Dabas fonds, sadarbojoties ar partneriem – Latvijas Universitāti, Vides Risinājumu institūtu, z/s “Krastiņi” un vēl 11 zemnieku saimniecībām, visā Latvijā īsteno vērienīgu projektu “GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana.”

Vairāk informācijas par projektu GrassLIFE.