Latvijas Dabas fonda Zaļais Barometrs: Latvijas iedzīvotājus uztrauc dabas daudzveidības samazināšanās

15.11.2019

75% no aptaujātajiem bija grūti pateikt, kura politiskā partija ir rīkojusies dabas daudzveidības labā

Latvijas Dabas fonda (LDF) aptauja, ko šī gada oktobrī veica pētījumu centrs SKDS, rāda, ka 75% aptaujāto uztrauc dabas daudzveidības samazināšanās pasaulē, bet 77% norādīja, ka viņus uztrauc dabas daudzveidības samazināšanās Latvijā. Lai palīdzētu saglabāt Latvijas dabas daudzveidību, pētījuma dalībnieki norādīja, ka ir gatavi izvēlēties produktus no dabai draudzīgiem ražotājiem (47%), kā arī saglabāt uz uzturēt bioloģisko daudzveidību savā zemes īpašumā (46%) un piedalīties dabas atjaunošanas talkās (39%). Vaicāti par to, kura partija pēdējā gada laikā visvairāk darījusi dabas daudzveidības saglabāšanai, 75% aptaujāto atturējās atbildēt uz šo jautājumu.

Aptauja par attieksmi pret dabas daudzveidības saglabāšanu un politiķu lomu tajā veikta LDF īstenotās politikas vērtēšanas iniciatīvas Zaļais Barometrs ietvaros, un tā notika tieši gadu pēc 13. Saeimas vēlēšanām. 2018. gada vēlēšanas bija iezīmīgas arī ar to, ka pirmo reizi politiskās partijas savās programmās un mērķos pievērsa salīdzinoši lielu uzmanību dabas un vides jautājumiem.

Aptauja apliecina, ka šobrīd Latvijas iedzīvotājus vienlīdz uztrauc gan dabas daudzveidības samazināšanās pasaulē (75%), gan Latvijā (77%). Biežāk uztraukumu par dabas daudzveidības samazināšanos pasaulē pauda sievietes, jaunieši no 18 līdz 24 gadiem, cilvēki, kuriem ir 64 un vairāk gadu, latviski runājoši, pārsvarā Vidzemes iedzīvotāji un laukos dzīvojošie. Savukārt to, ka šie jautājumi viņus neuztrauc, biežāk nekā caurmērā norādīja vīrieši, respondenti vecumā no 45 līdz 54 gadiem, privātā sektorā nodarbinātie, kā arī Rīgā un Zemgalē dzīvojošie.

Aptaujas ietvaros lūdzām respondentiem norādīt, ko viņi paši būtu gatavi darīt, lai saglabātu Latvijas dabas daudzveidību. Visbiežāk pētījuma dalībnieki norādīja, ka būtu gatavi izvēlēties produktus no dabai draudzīgiem ražotājiem (47%), saglabāt un uzturēt bioloģisko daudzveidību savā zemes īpašumā (46%), kā arī piedalīties dabas atjaunošanas talkās (39%). 23% respondentu būtu gatavi parakstīt petīcijas, 23% - veikt darbus, kas palīdz vairot dabas daudzveidību pilsētās – veidot kukaiņu māju, sēt puķes apputeksnētājiem, bet 12% būtu gatavi veikt ziedojumu organizācijām, kas nodarbojas ar dabas aizsardzību, 12% - iesaistīties sabiedriskā organizācijā, lai aizstāvētu dabu. Tikai 7% respondentu norādīja, ka nebūtu gatavi iesaistīties un darīt kaut ko dabas daudzveidības saglabāšanai.

Visbiežāk iesaistīties būtu gatavi jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem, sievietes, latviski runājošie, un lauku iedzīvotāji.

Aptaujā respondentus lūdzām izteikt savu viedokli par to, kuras Latvijas politiskās partijas pēdējā gada laikā ir visvairāk darījušas dabas daudzveidības saglabāšanai. 11% nosauca Zaļo un Zemnieku savienību, 8% minēja Attīstībai/Par, 7% - Progresīvos. Taču 75% aptaujāto uz šo jautājumu atbildēja “grūti pateikt”.

Tāpat aptaujā lūdzām sabiedrības viedokli par to, ko politiķiem vajadzētu darīt vispirmām kārtām, lai aizsargātu Latvijas dabas daudzveidību. Aptuveni puse aptaujāto norādīja, ka politiķiem jānodrošina sabiedrības izglītošana par dabas aizsardzības jautājumiem, 47% pauda uzskatu, ka ir nepieciešams nodrošināt labāku esošo dabas aizsardzības noteikumu ievērošanu un noteikumu ievērošanas uzraudzību, bet 25% atbalsta viedokli, ka jāizstrādā stingrāki dabas aizsardzības noteikumi. 23% aptaujāto atzīmēja, ka ir jānodrošina kompensācijas zemes īpašniekam, ja tā īpašumā ir noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi dabas aizsardzībai.

Latvijas Dabas fonda padomes priekšsēdētāja Inga Račinska komentē: “Aptaujas rezultāti apliecināja to, ka Latvijas iedzīvotājus uztrauc dabas daudzveidības samazināšanās, un tie nepārsteidz, jo dabai patiešām ir svarīga loma mūsu vērtību sistēmā. Iepriecina tas, ka daudzi aptaujātie ir izrādījuši gatavību veikt konkrētas darbības dabas daudzveidības saglabāšanai. Attiecībā uz politiķu lomu dabas daudzveidības saglabāšanā, iedzīvotāju viedoklis diezgan precīzi atspoguļo šī brīža realitāti, kad “zaļā griba” joprojām ir vairāk vārdos un nodomos pausta, ne zaļajos darbos parādījusies. Sabiedrībai un politiķiem ir jāapzinās, ka mums šobrīd ir divas izvēles – vai nu ar salīdzinoši maziem ieguldījumiem šodien pasargāt dabu, kas mums vēl ir, vai vēlāk par milzu naudu būvēt to atpakaļ. Un diemžēl šī brīža politiskā griba vēl aizvien kavējas pagājušā gadsimta noskaņās “iznīcināsim šodien un pēc tam domāsim ko darīt rītdien”.”

Aptauja veikta 2019. gada oktobrī. Aptauju veica pētījumu centrs SKDS, aptaujāti 1005 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem. Aptauja notika interneta vidē.

Latvijas Dabas fonda “Zaļais Barometrs” sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “Zaļā Barometra” saturu atbild Latvijas Dabas fonds.