Latvijas Dabas fonds aicina darbā DIREKTORU/I

13.12.2022

Latvijas Dabas fonds (LDF), viena no lielākajām un pieredzes bagātākajām dabas aizsardzības organizācijām Latvijā, aicina komandā DIREKTORU/I. Meklējam cilvēku, kurš/a spētu vadīt vienu no nozīmīgākajām dabas organizācijām Latvijā laikā, kad dabas daudzveidības un klimata krīze jau ir mūsu realitāte. Aicinām mums pievienoties vadītāju, kas spētu atbalstīt un iedvesmot 20-25 aizrautīgu darbinieku kolektīvu, kuru ikdienas darbs ir veltīts dabas saglabāšanai Latvijā.

INFORMĀCIJA PAR VAKANCI

 • Amata nosaukums: direktors/e
 • Darba vieta: LDF birojs Rīgā Blaumaņa ielā 32-8
 • Darba slodze: pilna slodze
 • Atalgojums: atbilstoši nostrādātajām stundām, ne zemāks kā 14 Eiro/stundā (bruto)
 • Darba sākuma termiņš: 2023. gada 1. marts (par datumu iespējams diskutēt).
 • Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2023. gada 5. janvāris.
 • Pieteikumu iesniegšanas formāts: motivācijas vēstule un CV uz e-pasta adresi ldf@ldf.lv
 • Pieteikumu izvērtēšana balstīsies intervijās un uzdevumos kandidātiem
 • Interviju laiks: 2023. gada janvāris/februāris.

DARBA APRAKSTS UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

Pienākumi:

 • Latvijas Dabas fonda stratēģisko mērķu īstenošana kopā ar LDF padomi un LDF kolektīvu;
 • Organizācijas un procesu vadība;
 • Personāla vadība;
 • Organizācijas un projektu finanšu plūsmu plānošana un pārraudzīšana;
 • Projektu pieteikumu sagatavošanas procesu koordinēšana un pārraudzīšana;
 • Projektos uzstādīto mērķu sasniegšanas pārraudzība, sadarbībā ar projektu vadītājiem;
 • Sadarbība ar LDF padomi un dalībniekiem;
 • Organizācijas pārstāvēšana sadarbībā ar citām NVO, valsts un pašvaldību institūcijām;
 • Organizācijas viedokļa pārstāvēšana medijos;
 • Citu ar organizācijas vadību saistītu pienākumu veikšana.

Prasības:

 • Augstākā izglītība, vēlams dabas zinātnē;
 • Vismaz 5 gadu sekmīga pieredze organizācijas vai uzņēmuma vadībā;
 • Pieredzē balstīta izpratne par projektu izstrādi un to dzīvesciklu;
 • Pieredzē balstīta izpratne par darbinieku vadību un apmēram 20 cilvēku liela kolektīva vadīšanu;
 • Pieredze finanšu plānošanā un finanšu plūsmu pārraudzībā;
 • Teicamas organizatora spējas, iniciatīva, labas komunikācijas prasmes, spēja iekļauties
 • kolektīvā, vadīt to un motivēt mērķu sasniegšanai;
 • Izcilas latviešu valodas zināšanas, teicamas angļu valodas zināšanas, gan mutiskas, gan rakstiskas komunikācijas nodrošināšanai;
 • Izcila spēja sadarboties, pieņemt lēmumus, un izrādīt iniciatīvu to īstenošanā;
 • Analītiskā domāšana, augsta atbildības sajūta un personīgā efektivitāte;
 • Laba reputācija;
 • Vēlama darba pieredze nevalstiskā organizācijā vai laba izpratne par NVO darbu, kas veidojusies kādos citos procesos.

Mēs piedāvājam:

 • Iespēju strādāt motivējošu darbu ar milzīgu pievienoto vērtību vienā no lielākajām dabas aizsardzības nevalstiskajām organizācijām Latvijā;
 • Dinamisku darbu ar nacionāliem un starptautiskiem dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības projektiem;
 • Pilnas slodzes darbu ar motivējošu atalgojumu (samaksa atkarībā no nostrādātā darba laika);
 • Darbu draudzīgā, stabilā un ļoti motivētā kolektīvā;
 • Elastīgu darba grafiku, iespēju daļu laika strādāt attālināti.

Par mums
LDF ir nevalstiska organizācija (nodibinājums), kuru 1990. gadā dibināja virkne dabas aizsardzības profesionāļu. Mūsu misija ir dabas daudzveidības saglabāšana Latvijā. Lai to īstenotu, LDF darbojas dabas aizsardzības praktiskajā nodrošināšanā un sabiedrības izglītošanā par dabas daudzveidības nozīmi. Misijas īstenošanai ilgtermiņā LDF darbojas 5 virzienos:

 • Dabas aizsardzības politika, kuras galvenais mērķis ir vides un dabas aizsardzības interešu integrācija Latvijas likumdošanā;
 • Sabiedrība un dabas izglītība, kuras galvenais mērķis ir sabiedrības informēšana un izglītošana par vides, dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības aspektiem;
 • Bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmas, kuras galvenais mērķis ir veikt darbības bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai mežos, agro-ainavā, piekrastē, purvos un saldūdeņos un iesaistīt šajās darbībās sabiedrību;
 • Aizsargājamas sugas un biotopi, kuras galvenais mērķis ir veikt darbības, lai nodrošinātu labvēlīgu aizsardzības statusu apdraudētiem biotopiem un sugām un iesaistīt šajās darbībās sabiedrību;
 • Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kuras galvenais mērķis ir veikt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju plānošanu un apsaimniekošanu un iesaistīt šajās darbībās sabiedrību.

Kontaktpersona jautājumiem par izsludināto vakanci - LDF direktora p.i. Inga Račinska. Ar viņu iespējams sazināties, zvanot uz tālruņa numuru 67830999 (LDF birojs) vai arī rakstot uz e-pasta adresi andrejs.briedis@ldf.lv.