Latvijas Dabas fonds aicina iepazīt un novērtēt Latgales dabas pērli – Sauleskalna ezerzemi

11.07.2018

Latgales Sauleskalna apkārtnes dziļie un tīrie ezeri ir pazīstami ar savu unikālo floru un faunu – nekur citur Latvijā un arī Baltijā nav vienkopus sastopami tik daudzi lieli un tīri dzidrūdens ezeri ar ļoti augstu ūdens kvalitāti un dzidrību, kuros mājo tik daudz retas un aizsargājamas sugas. Tāpēc šie ezeri un Sauleskalna ezerzeme ierindojama starp Latvijas izcilākajām dabas vērtībām. Savukārt Sauleskalna ezerzemes ainava ir viena no skaistākajām un iezīmīgākajām visā Latvijā. Taču Sauleskalna ezeri šobrīd daudzviet ir aizauguši, kā arī to apkaimes ainava degradējas. Lai pievērstu uzmanību Sauleskalna ezerzemes dabas vērtībām un veicinātu ilgtspējīgu vērtīgo ezeru apsaimniekošanu, Latvijas Dabas fonds īsteno projektu “Vides apziņas celšana par dzidrūdens ezeriem un to videi draudzīgu apsaimniekošanu Latgalē”.

Projekta galvenais mērķis ir sekmēt harmonisku ezerzemes dabas un saimniecisko vērtību attīstību, lai nākotnē šajā unikālajā teritorijā notiktu praktiska ezeru un dabas kvalitātes uzlabošanās, kā arī tiktu veicināta novada saimnieciskās dzīves attīstība. Tāpat ir svarīgi veicināt Sauleskalna ezerzemes popularitāti Latvijā, vietējo cilvēku lepnumu un piederības apziņu, kā arī vairot iemaņas, lai ar vienkāršiem un videi draudzīgiem apsaimniekošanas paņēmieniem saglabātu dzidrūdens ezeru dabas vērtības.

Projekta ietvaros Latvijas Dabas fonds aicina uz ceļojošu izstādi “Sauleskalna ezerzemes daba un ainavas”. Tajā LDF eksperti apkopojuši 1920.-1930. gadu fotogrāfijas, kā arī 1950.-1960. gadu attēlus un pēdējo 20 gadu laikā uzņemtas fotogrāfijas, kuras atspoguļo Sauleskalna ezerzemes unikālo ainavu un dabas vērtības. Izstāde dosies uz astoņām vietām Latgalē, Sauleskalna ezerzemē vai tās apkārtnē un būs skatāma Skaistā, Dagdā, Aulejā, Krāslavā, Kombuļos, Aglonā, Ludzā un Preiļos. Izstādes pirmā atklāšana notiks 2018. gada 12. jūlijā Skaistas Tautas namā. Izstāde pieejama bez maksas, un tās apraksti būs latviešu literārajā un latgaliešu rakstu valodās.

Tāpat norisināsies izglītojoši semināri par Sauleskalna ezerzemes dabas vērtībām, reliktiem bagāto dzidrūdens ezeru un tajos ietekošo upju un meliorācijas sistēmu videi draudzīgu apsaimniekošanu. Tie notiks vienpadsmit Latgales vietās laikā no 15. oktobra līdz 15. novembrim – Aglonā, Dagdā, Andrupenē, Aulejā, Grāveros, Kombuļos, Konstantinovā, Skaistā, Šķeltovā un Krāslavā.

Viens no projekta centrālajiem notikumiem būs AS Latvijas Pasts un LDF sadarbībā izdotās pastmarkas “Smalkā najāda Najas tenuissima” pirmās dienas aploksnes zīmogošana 2018. gada 10. augustā Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā. Smalkā najāda, kas izskatās pēc necilas ūdenszāles, ir ļoti īpašs augs – tas ir tā saucamais reliktais ūdensaugs, kas saglabājies pie mums vēl no ledus laikmeta beigām un visā pasaulē ir ļoti reti sastopams – tas mājo tikai izcili tīros un dzidros ūdeņos. Latgales ezers Sivers ir bagātākā smalkās najādas atradne pasaulē. Līdz ar to smalkā najāda ir gan liels dabas retums, gan simbols Latgales dabas tīrībai un tās ezeru vērtībai.

Uvis Suško, LDF eksperts un viens no projekta autoriem saka: “Sauleskalna ezeri ir izcili, tomēr to dabas un ainavisko vērtību uzturēšanai nepieciešama apsaimniekošana. Tāpēc mēs gan rādīsim Sauleskalna ezerzemes ainavas skaistumu, gan vienkāršiem paņēmieniem skaidrosim, kā videi draudzīgi apsaimniekot sava ezera krastu, ierīkot un uzturēt pludmali, saudzēt Latgales dabas īpašās vērtības. Mēs esam pārliecināti, ka, pareizi apsaimniekojot dabas vērtības, mēs varam gan piesaistīt tūristus, gan veicināt vietējo cilvēku motivāciju darboties savā novadā.”

Ceļojošās izstādes “Sauleskalna ezerzemes daba un ainava” norises grafiks:

12.07.-22.07.2018.      Skaista, Skaistas Tautas nams
24.07.-31.07.2018.      Dagda, Dagdas Tautas nams
02.08.-08.08.2018.      Auleja, Aulejas Tautas nams
10.08.-20.09.2018.      Krāslava, Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs
21.09.-27.09.2018.      Kombuļi, Kombuļu Tautas nams
28.09.-18.10.2018.      Aglona, Aglonas Kultūras centrs
19.10.-05.11.2018.      Ludza, Ludzas novadpētniecības muzejs
06.11.-10.12.2018.      Preiļi, Vēstures un lietišķās mākslas muzejs

Projekts tiek īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu.