Latvijas Dabas fonds aicina izglītoties par klimata pārmaiņām

25.10.2023

Tiešsaistes kurss “Īsumā par klimatu” un mācību materiāls skolotājiem “Izglītība klimatam – EduQuest Yourself!” ir Latvijas Dabas fonda (LDF) sagatavotie izglītojošie materiāli par klimata pārmaiņām, kuri tagad pieejami ikvienam interesentam. Tie noderēs katram, kas vēlas padziļināt izpratni par klimata krīzes izpausmēm un sekām, klimata taisnīgumu un ilgtspējīgu dzīvesveidu. Materiāli ir daļa no LDF kampaņas “GAME ON: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!”, kura vērš uzmanību Latvijā pieaugošajam klimata skepticismam. Tas rada bažas, ka Latvijas sabiedrība, tostarp arī politiskie lēmēji, ignorēs klimata pārmaiņu norises un nevēlēsies mainīt savu uzvedību. Materiāli “Īsumā par klimatu” un “Izglītība klimatam – EduQuest Yourself!” pieejami tiešsaistē.

LDF projekta “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” pētījumā, kurā salīdzināti 2021. un 2023. gada dati, redzams, ka pašlaik Latvijā tikai 16% iedzīvotāju uzskata, ka klimata pārmaiņas ir nopietnākā problēma, ar ko šobrīd saskaras cilvēce, turklāt šis skaits pēdējo divu gadu laikā ir samazinājies (2021. gadā tie bija 24%). Klimata pārmaiņas arī zaudē nozīmīgumu jauniešu vidū (respondenti vecumā no 18 līdz 35 gadiem) – ja 2021. gadā ceturtā daļa šīs grupas uzskatīja klimata pārmaiņas par būtisku problēmu, tad tagad tie ir 18%. Tāpat Latvijā samazinājies to cilvēku skaits, kas piekrīt apgalvojumam, ka klimata pārmaiņas ir reāla un globāla problēma. Ja pirms diviem gadiem tie bija 60%, tad tagad tikai 36%.

Tāpēc LDF kampaņā “GAME ON: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” aicina Latvijas iedzīvotājus skaidri apzināties klimata pārmaiņu norises un to radītos izaicinājumus, kā arī virzīties uz klimata neitrālu dzīvesveidu, uzņēmējdarbību un politiku. LDF atgādina par klimata pārmaiņu zinātnisko pamatojumu un to ietekmi uz dažādām cilvēku dzīves jomām un izglīto par klimata skepticisma sekām. Izglītojošie materiāli “Īsumā par klimatu” un “Izglītība klimatam – EduQuest Yourself!” ir viens instruments, kas palīdz to paveikt, jo populārzinātniskā veidā aplūko ar klimata pārmaiņām saistītās tēmas.

Tiešsaistes kurss “Īsumā par klimatu” ir izstrādāts ar mērķi iepazīstināt ar klimata pārmaiņām un tām saistītajiem jēdzieniem – piesārņojumu, klimata taisnīgumu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu u. tml. Kursā ir 12 nodarbības, un katra sastāv no video lekcijas un jautājumiem par attiecīgo tēmu. Atbildot pareizi uz vismaz trīs jautājumiem, var piekļūt nākamajai nodarbībai, savukārt kursa noslēgumā dalībnieks saņem sertifikātu. Materiāls “Īsumā par klimatu” brīvi pieejams ikvienam interesentam šeit: https://climategame.eu/elearning-platform-lv.php.

Mācību materiāls “Izglītība klimatam – EduQuest Yourself!” noderēs skolotājiem un izglītības koordinatoriem, lai jauniešiem vecumā no 12 līdz 17 gadiem stāstītu par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu sabiedrības attīstību. Pamata tēmas, kuras materiālā skatītas, ir godīgas tirdzniecības sociālie aspekti un ekoloģiskās pēdas nospiedums. Izglītības paketē “Izglītība klimatam – EduQuest Yourself!” ir aprakstīti galvenie ar tēmām saistītie jēdzieni, kā arī uzdevumi, kuri skolēniem jāveic. Materiāls brīvi pieejams šeit: https://climategame.eu/eduquest-lv.

Izglītojošie materiāli “Īsumā par klimatu” un “Izglītība klimatam – EduQuest Yourself!” tapuši projekta “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” ietvaros. Projektā piedalās 10 partneri 8 Eiropas valstīs ar mērķi padziļināt sabiedrības izpratni par klimata pārmaiņām un to, kā ar individuālām rīcībām iespējams sekmēt ilgtspējīgu un klimatam labvēlīgu attīstību, kā arī aicināt jauniešus iesaistīties “klimata spēlē” – kļūt par klimata aktīvistiem. Latvijā to īsteno Latvijas Dabas fonds. Projektu “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” līdzfinansē ES DEAR (Development Education and Awareness Raising) programma.

Vairāk informācijas par "Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!" projektu: https://climategame.eu/lv/.