Latvijas Dabas fonds iebilst pret Lauku Attīstības programmas Vides pārskatu

17.09.2013

Latvijas Dabas fonds iebilst pret Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam Vides pārskata projekta tālāku virzību, norādot, ka vides pārskats izstrādāts nekvalitatīvi, tas nepiedāvā objektīvu vides risku izvērtējumu, un tajā netiek piedāvātas konkrētas darbības Lauku attīstības programmas negatīvās ietekmes uz vidi. Vides pārskats izstrādāts pāragri, jo Lauku attīstības programmas pašreizējā stadijā nav nepieciešamo detaļu, lai veiktu objektīvu ietekmes uz vidi novērtējumu.

Latvijas Dabas fonds aicina Zemkopības ministriju pieprasīt pārskata pārstrādāšanu, balstot to uz pabeigtāku LAP versiju, kā arī nodrošināt kvalitatīva dokumenta sagatavošanu, kas atbilstu likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” izvirzītajām prasībām.

Lai paustu savu viedokli par Lauku Attīstības programmas 2014.-2020.gadam Vides pārskatu, Latvijas Dabas fonds ir nosūtījis vēstuli Latvijas valsts agrārās ekonomikas institūta Lauku attīstības novērtēšanas nodaļai. Pilns nosūtītās vēstules saturs lasāms šeit. (1.36 MB)

 

Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija